Overeenstemming over richtsnoeren met technische specificaties van digitale groene certificaat

Contentverzamelaar

Overeenstemming over richtsnoeren met technische specificaties van digitale groene certificaat

Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben overeenstemming bereikt over richtsnoeren waarin de belangrijkste technische specificaties voor de verdere uitrol van digitale groene certificaten zijn vastgelegd. Die certificaten zouden in het kader van vrij verkeer binnen de Europese Unie moeten dienen als bewijs dat een persoon vanaf zomer 2021 zou moeten kunnen overleggen om aan te tonen dat deze negatief getest is op Covid-19, daarvan hersteld dan wel daartegen gevaccineerd is.

In maart 2021 nam de Europese Commissie een  wetgevingsvoorstel  aan tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een digitaal groen certificaat (zie eerder ECER-bericht ). De onderhandelingen tussen de EU-instellingen over het voorstel kunnen naar verwachting binnenkort van start gaan. Om de uitrol van de certificaten vanaf juni 2021 mogelijk te maken, hebben de Europese Commissie en lidstaten al wel voorbereidende werkzaamheden verricht, waaronder het opstellen van eerste richtsnoeren en een vertrouwenskader.

De richtsnoeren – tot stand gekomen via het e-gezondheidsnetwerk van nationale autoriteiten bevoegd op het gebied van e-gezondheid- zijn niet alleen nodig om de benodigde infrastructuur rondom de implementatie van de digitale groene certificaten in de Europese Unie tot stand te brengen. Lidstaten worden ook aangemoedigd om op nationaal niveau de noodzakelijke technische oplossingen door te voeren. Op technisch gebied gaat het nu om het opzetten van een nationale infrastructuur, de uitrol van nationale oplossingen voor de afgifte, de verificatie en de opslag van digitale groene certificaten, en de totstandbrenging van de EU-gateway. Parallelliteit in het wetgevingsproces en de technische uitvoering is nodig om de uitrol van digitale groene certificaten in de hele Europese Unie in juni 2021 mogelijk te maken.

De in de richtsnoeren overeengekomen technische specificaties hebben betrekking op de gegevensstructuur en de coderingsmechanismen, waaronder de QR-code, die ervoor zullen zorgen dat alle certificaten, zowel digitaal als op papier, in de hele EU kunnen worden gelezen en geverifieerd.

De richtsnoeren beschrijven ook de EU-gateway die door de Commissie is opgezet. Die zal het mogelijk maken sleutels voor elektronische handtekeningen te delen zodat de authenticiteit van de digitale groene certificaten in de hele EU kan worden geverifieerd. Er zullen geen persoonsgegevens van certificaathouders via de gateway worden doorgegeven. De EU-gateway zou – na een testfase in mei- vanaf juni klaar moeten zijn zodat de lidstaten zich kunnen aansluiten. Een groot aantal lidstaten heeft belangstelling getoond om deel te nemen aan de testfase. De Commissie zal de lidstaten technische en financiële steun bieden om tot de gateway toe te treden.

Tot slot beschrijven de richtsnoeren referentie-implementaties voor de afgifte van digitale groene certificaten, een referentieapp om certificaten te verifiëren en een model voor een wallet-app voor de burger om het certificaat op te slaan. Het zijn de lidstaten die deze systemen op nationaal niveau moeten opzetten, maar zij zullen kunnen voortbouwen op de op de richtsnoeren gebaseerde referentie-implementaties, wat de uitrol zal versnellen. De referentie-implementaties zijn open source en zullen medio mei beschikbaar zijn.

De meest actuele informatie van lidstaten over de coronamaatregelen en reisbeperkingen is te vinden op het  platform Re-open EU .

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht : Europese Commissie presenteert voorstellen voor coronagezondheidscertificaten (22 maart 2021)