De Verordening ter ondersteuning van de munitieproductie is gepubliceerd in het EU-Publicatieblad

Contentverzamelaar

De Verordening ter ondersteuning van de munitieproductie is gepubliceerd in het EU-Publicatieblad

De Verordening ter ondersteuning van de munitieproductie zal het opvoeren van de munitieproductiecapaciteit binnen de Europese Unie vergemakkelijken, waardoor de Europese defensie-industrie de Oekraïense strijdkrachten en de strijdkrachten van de lidstaten beter kan ondersteunen.

Achtergrond

In de gezamenlijke mededeling over de analyse van lacunes op het gebied van defensie-investeringen (2022) werd benadrukt dat aanhoudende onderinvesteringen in defensie in de EU hebben geleid tot zowel capaciteits- als industriële lacunes. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft de Europese markt voor defensie en uitrusting voor nog grotere uitdagingen geplaatst, aangezien de EU en de lidstaten er alles aan doen om te voorzien in de dringende defensiebehoeften van Oekraïne. Op 20 maart 2023 werd de Raad het eens over een driesporenaanpak, die erop gericht is:

 • Eerste spoor

Oekraïne in de op dat moment aanstaande 12 maanden van een miljoen stuks artilleriemunitie te voorzien. De Raad kwam overeen om Oekraïne met spoed grond-grondmunitie en artilleriemunitie te leveren, en desgevraagd raketten, uit bestaande voorraden of door herprioritering van bestaande orders.

 • Tweede spoor

Voorts riep de Raad de lidstaten op gezamenlijk munitie, en desgevraagd ook raketten, aan te kopen van de Europese defensie-industrie en Noorwegen. Dit zou gebeuren in het kader van een bestaand project van het Europees Defensieagentschap of via aanvullende aankoop­projecten onder leiding van de lidstaten, opdat deze tegelijkertijd Oekraïne kunnen blijven steunen en hun eigen voorraden kunnen aanvullen.

 • Derde spoor

De Raad heeft de Commissie verzocht concrete voorstellen in te dienen om het opvoeren van de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie onverwijld te ondersteunen, toeleveringsketens veilig te stellen, efficiënte aankoopprocedures te faciliteren, tekortkomingen in productiecapaciteiten aan te pakken en investeringen te bevorderen, onder meer door, in voorkomend geval, een beroep te doen op de EU-begroting.

Op 3 mei 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake de ondersteuning van de productie van munitie (zie het BNC-fiche over het voorstel). Deze verordening wordt in het Engels de Act in Support of Ammunition Production (ASAP) genoemd. Op 7 juli 2023 bereikten de Raad en het Europees Parlement een informeel akkoord over de ASAP-verordening. Dit akkoord werd op 13 juli 2023 formeel bekrachtigd door het Europees Parlement en op 20 juli 2023 door de Raad. De ASAP-verordening werd op 20 juli 2023 door de Raad en het Europees Parlement ondertekend. De ASAP-verordening (Verordening 2023/1525) is op 24 juli 2023 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd.

De ASAP-verordening

De ASAP-verordening heeft als belangrijkste doelstellingen:

 • De industrie in de EU ondersteunen om de productiecapaciteit te versterken om te voldoen aan de toegenomen vraag naar munitie en raketten;
 • De levering en beschikbaarheid van ciritical inputs, zoals grondstoffen en componenten, veilig te stellen;
 • Toegang tot financiering voor EU-defensiebedrijven op het gebied van munitie en rakketten te vergemakkelijken, mogelijk via het ‘opschalingsfonds’ (oftewel ‘Ramp-up Fund’). Dit fonds moet ondernemingen die munitie en raketten vervaardigen gemakkelijker toegang geven tot zowel publieke als particuliere financiering;
 • Knelpunten in de productie aanpakken om snellere levering van munitie en raketten mogelijk te maken.

De ASAP-verordening bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Knelpunten aanpakken

Ervoor zorgen, indien nodig via ‘Priority Rated Orders’, dat alle munitie-gerelateerde middelen, inclusief strategische componenten en grondstoffen, beschikbaar zijn om de productie op te voeren.

 • Industriële uitbreiding

Financiële steun aan EU-bedrijven mogelijk maken voor de uitbreiding van de productiecapaciteit of het aanpassen van bestaande productie- en toeleveringslijnen.

 • Capaciteit in kaart brengen.

Continue monitoring op EU-niveau van beschikbare defensieproducten en -inputs om te zorgen voor tijdige beschikbaarheid van munitie en raketten.

Financiële middelen (‘begroting’):

 • De financiële middelen voor de uitvoering van de ASAP-verordening zijn vastgesteld op 500 miljoen euro, voor de periode van 25 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Dit bedrag wordt uit de EU-begroting vrijgemaakt.

Meer informatie