Definitief vastgestelde EU-verordening bevat herziene richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Contentverzamelaar

Definitief vastgestelde EU-verordening bevat herziene richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

De nieuwe verordening heeft tot doel bij te dragen aan de opbouw van een betrouwbaar, ononderbroken en hoogwaardig vervoersnetwerk dat zorgt voor duurzame connectiviteit in heel Europa, zonder onderbrekingen of knelpunten. Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) zal stap voor stap worden ontwikkeld of verbeterd. Daartoe bevat de nieuwe verordening duidelijke termijnen voor de voltooiing ervan in drie fasen.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1679 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk. De verordening is op 28 juni 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) zal stap voor stap worden ontwikkeld of verbeterd. Daartoe bevat de nieuwe verordening duidelijke termijnen voor de voltooiing ervan in drie fasen: 2030 voor het kernnetwerk, 2040 voor het uitgebreide kernnetwerk en 2050 voor het uitgebreide netwerk. De nieuwe tussentijdse deadline van 2040 is bedoeld om de voltooiing van grootschalige, voornamelijk grensoverschrijdende projecten, zoals ontbrekende spoorverbindingen, te vervroegen, zodat deze vóór de deadline van 2050 voor het bredere, volledige netwerk klaar zijn. Zo moeten uiterlijk in 2040 de nieuwe hogesnelheidsverbindingen tussen Porto en Vigo, en tussen Boedapest en Boekarest voltooid zijn. Een tweede voorbeeld is dat het mogelijk moet worden om binnen 2,5 uur met de trein van Kopenhagen naar Hamburg te reizen, in plaats van binnen 4,5 uur.

Om ervoor te zorgen dat de infrastructuurplanning voldoet aan reële operationele behoeften en door de integratie van spoor-, weg- en waterwegen, worden de kernnetwerkcorridors met de corridors voor goederenvervoer per spoor samengevoegd tot de zogenaamde Europese vervoerscorridors. Deze corridors zijn van het grootste strategische belang voor de ontwikkeling van duurzaam en multimodaal goederen- en passagiersvoervoer in Europa.

Tot slot, als reactie op Ruslands oorlog in Oekraïne en om een betere connectiviteit met belangrijke buurlanden te garanderen, breidt de nieuwe verordening 4 Europese vervoerscorridors van het TEN-T uit naar Oekra ï ne en Moldavi ë . Tegelijkertijd worden de grensoverschrijdende verbindingen met Rusland en Belarus minder belangrijk.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Politiek akkoord bereikt over herziening van de TEN-T Verordening (8 januari 2024)