Drie nieuwe door EU4Health-programma (mede) gefinancierde initiatieven bekendgemaakt

Contentverzamelaar

Drie nieuwe door EU4Health-programma (mede) gefinancierde initiatieven bekendgemaakt

Het gaat om financiering ter waarde van ruim 12 miljoen euro ten behoeve van twee projecten ter versterking van gezondheidsbeveiliging en de paraatheid voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Daarnaast wordt een nieuwe gezamenlijke actie opgestart met ruim 18 miljoen euro financiering om de diagnose, behandeling en zorg voor patiënten met zeldzame ziekten in de hele EU te verbeteren.

Gezondheidsbeveiliging en -bedreiging
De Europese Commissie heeft op 8 maart 2024 in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) twee projecten gelanceerd om de gezondheidsbeveiliging en de paraatheid voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te versterken. Hieronder vallen chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's.

Het eerste project richt zich op het versterken van de gezondheidsbeveiligingscapaciteit en het verbeteren van preventie-, paraatheids-, detectie- en responsstrategieën in de EU, de EER, kandidaat-lidstaten van de EU en landen van het Oostelijk Partnerschap. Het bestrijkt een breed scala aan potentiële risico's, van natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen tot biologische gevaren en door de mens veroorzaakte conflicten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verbetering van de coördinatie en samenwerking bij noodsituaties, zowel nationaal als internationaal. Het EU-programma EU4Health steunt dit project met 6,4 miljoen euro voor de komende vijf jaar.

Het tweede project versnelt de inspanningen om chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) gevaren specifiek aan te pakken in de EU, Oekraïne, Moldavië en andere landen die deelnemen aan het EU4Health-programma. Het project bouwt capaciteit op om CBRN-dreigingen voor de volksgezondheid te voorkomen, erop voorbereid te zijn en erop te reageren door middel van paraatheids- en reactieplanning en door de paraatheid over de grenzen heen te versterken. Het EU4Health-programma financiert dit project met 5,8 miljoen euro voor de komende drie jaar.

JARDIN
Daarnaast maakte de Commissie op 8 maart 2024 bekend te starten met een nieuwe gezamenlijke actie (JARDIN) waarbij 18 miljoen euro financiering vrij komt om de diagnose, behandeling en zorg voor patiënten met zeldzame ziekten in de hele EU te verbeteren.

Om dit te bereiken worden Europese referentienetwerken (ERN's) in de nationale gezondheidsstelsels geïntegreerd. ERN's zijn virtuele netwerken van hooggespecialiseerde zorgverleners uit heel Europa die zich bezighouden met complexe of zeldzame ziekten en aandoeningen die een zeer gespecialiseerde behandeling of specifieke kennis en middelen vereisen.

Het gemeenschappelijk optreden brengt alle EU-lidstaten plus Noorwegen en Oekraïne samen en zal onderwerpen als patiënten-trajecten en gegevensbeheer voor zeldzame ziekten behandelen. Het maakt ook de weg vrij voor een nog effectievere, efficiëntere en duurzamere samenwerking in de toekomst. Voor de periode 2024-2027 ontvangt de actie 15 miljoen euro van het EU4Health-programma en 3,75 miljoen euro van de lidstaten.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Europese Commissie (JARDIN)
ECER-dossier: Volksgezondheid