Volksgezondheid

Volksgezondheid

Krachtens artikel 168 van het EU-Werkingsverdrag moet bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid worden verzekerd. Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Lees meer over het EU-beleid op het gebied van volksgezondheid

of ga direct naar: