Volksgezondheid

Volksgezondheid

Krachtens artikel 168 van het EU-Werkingsverdrag moet bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid worden verzekerd. Het optreden van de Unie op het gebied van volksgezondheid, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Voor informatie over de prioriteiten en acties van de EU 2019 - 2024 op het gebied van gezondheid kunt u op deze pagina terecht: Steun voor volksgezondheid - dit doet de EU

Het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid: Health and Food Safety

Volksgezondheidszaken worden besproken in de EPSCO (de Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken). Een overzicht van recente en geplande vergaderingen, persmededelingen en dossiers die te maken hebben met de werkzaamheden van de Raad en de Europese Raad op het gebied van volksgezondheid vindt u hier: Volksgezondheid - Consilium.  

In het Europees Parlement houdt de commissie ENVI zich bezig met milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Vergaderagenda, beleidsprioriteiten en persberichten van deze commissie kunt u hier vinden: Europarlement ENVI Commissie.  

In Nederland draagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de zorg voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Het ministerie (en de regering) kan worden geadviseerd door o.a. de (onafhankelijke) Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

Relevante links via EUR-Lex; de officiële en meest complete verzameling juridische documenten van de EU:
- Wetgeving op het terrein van volksgezondheid
- Jurisprudentie van het EU-Hof m.b.t. artikel 168 / volksgezondheid 
- Via Curia: Selectie van belangrijke arresten - 2022 - van het EU-Hof (pag 177) en het EU Gerecht (pag 260)

Laatst bijgewerkt op: 19-10-2023