ECER-cursus ‘Europees recht op het internet’

Contentverzamelaar

ECER-cursus ‘Europees recht op het internet’

21 sep

ECER-cursus ‘Europees recht op het internet’

Activiteitendata
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijnstraat 8, Den Haag)

De cursus ‘Europees recht op het internet’ wordt op donderdag 21 september 2023 tussen 10:00 en 12:00 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijnstraat 8 in Den Haag) gegeven door de medewerkers van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER). Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel om de expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen. Naast een informatieve website en een nieuwsbrief, verzorgt het ECER ook webinars en cursussen voor de doelgroep.

Tijdens de twee uur durende cursus komen vragen aan de orde als:

  • Waar vind ik een voorstel van de Europese Commissie?
  • Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel?
  • Wie houden zich bij de ministeries bezig met het vrij verkeer van personen of met het mededingingsrecht?
  • Waar kan ik het rapport van de ICER over de Eurowob vinden?
  • Is er ook Europese rechtspraak over terroristen en de bevriezing van tegoeden en hoe kom ik daar achter?
  • Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling?
  • Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over een specifieke richtlijnbepaling?
  • Zijn er hulpmiddelen beschikbaar om literatuur te zoeken over een bepaalde Hof-uitspraak?
  • Welke andere Europese besluiten zijn over een bepaald onderwerp vastgesteld?

De opzet van de cursus is interactief. De cursisten krijgen uitleg over diverse websites en het vinden van informatie door middel van zoekopdrachten. Onder meer de informatie op de volgende websites komt daarbij aan de orde: Eur-lex, Curia (jurisprudentie), de website van de Raad, de website van de Commissie, de website van het Europees Parlement, het EU-Extranet en de ECER website. Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers tevens een handzame toelichting over Europees recht op het internet mee.

Vanzelfsprekend bestaat er ook ruimte voor deelnemers om hun veelvoorkomende vragen bij het zoeken van Europeesrechtelijke informatie op het internet te stellen.

De cursus is primair toegankelijk voor medewerkers van de Haagse kerndepartementen. Ook rijks-trainees of -stagiair(e)s kunnen zich aanmelden. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar djz-ecer@minbuza.nl met daarin vermelding van hun naam, e-mailadres, departement en afdeling waarvoor zij werkzaam zijn. De cursus gaat alleen door zodra er minimaal 10 inschrijvingen zijn.

Meer informatie:

  • ECER-website – Activiteiten - Cursus Europees recht op het internet