ECER-DIE bijeenkomst over Europese Parlementsverkiezingen

Contentverzamelaar

ECER-DIE bijeenkomst over Europese Parlementsverkiezingen

Op donderdagmiddag 23 mei 2024 organiseert ECER, in samenwerking met de Beleidsdirectie Integratie Europa (DIE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een informatiebijeenkomst over de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Inschrijven voor deelname aan de bijeenkomst is per heden mogelijk.

Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op actuele ontwikkelingen en institutionele aspecten die spelen rondom de aanstaande Europese verkiezingen die van 6 tot en met 9 juni 2024 zullen plaatsvinden. Naast de reguliere spelregels die een belangrijke rol spelen bij de EP-verkiezingen wordt ook stilgestaan bij de mondiale en Europese ontwikkelingen die van invloed zijn bij de Europese verkiezingen, en bij toekomstige mogelijkheden tot coalitievorming in het nieuwe EP. Ook zal worden ingegaan op de mogelijke rol die de zogenaamde ‘Spitzenkandidaten’ procedure kan spelen bij het voordragen van de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie (2024-2029). Tot slot zal aandacht uitgaan naar initiatieven die zijn genomen om de Europese verkiezingen te beschermen tegen verstoring, zoals desinformatie­campagnes en cyberaanvallen van binnen en buiten de EU.

Als sprekers zullen optreden:

Hanneke Boerma (Permanente Vertegenwoordiging van de EU (PVEU) in Brussel) over het huidige verkiezingslandschap, prognoses over samenstelling van het nieuwe EP, invloed daarvan op het wetgevingsproces, en over hoe lidstaat Nederland in een nieuwe EP-setting invloed kan krijgen/houden;


Thomas Beukers (Ministerie van Buitenlandse Zaken (DJZ/ER) en Universiteit van Amsterdam) over de EP-verkiezingen, de Spitzenkandidatenprocedure, en de mogelijke rol hiervan bij het voordragen van de voorzitter van de Europese Commissie. Wat is de Spitzenkandidatenprocedure? Hoe kan deze het beste begrepen worden? Wat mag er wel en wat ook niet van verwacht worden?;

PM (nog niet bevestigd) over actuele initiatieven ter bescherming van de EP-verkiezingen tegen verstoring door desinformatie.

Tijdens de presentaties bestaat voldoende ruimte voor deelnemers om vragen te stellen of met elkaar in discussie te gaan. Het seminar begint om 15:00 uur en zal om 17:00 uur worden afgesloten met een netwerkborrel.

Het seminar vindt plaats in Den Haag.

Deelname aan ECER-bijeenkomsten staat open voor belangstellenden werkzaam bij de (rijks)overheid, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers werkzaam bij de kerndepartementen krijgen voorrang bij plaatsing op de deelnemerslijst. Overige belangstellenden worden in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst en kunnen bij voldoende beschikbare plek alsnog op de deelnemerslijst geplaatst worden.

Aanmelden kan door het sturen van een mail naar 
djz-ecer@minbuza.nl  onder vermelding van naam, e-mailadres en functie/organisatie.

Meer informatie:
ECER-EU-essentieel: Verkiezingen Europees Parlement
ECER- Activiteiten: Seminars 2024