Eerste halfjaarrapportage over de praktijkgids over desinformatie

Contentverzamelaar

Eerste halfjaarrapportage over de praktijkgids over desinformatie

De belangrijkste onlineplatforms die de praktijkgids over desinformatie uit 2022 hebben onderschreven, hebben rapport uitgebracht over hoe zij het eerste halfjaar van uitvoering van hun verplichtingen onder die praktijkgids om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan, in de praktijk hebben ervaren.

Het gaat om het halfjaarrapport van eind september 2023 over de Praktijkgids en Gedragscode desinformatie van 2022, die onder meer is ondertekend door platforms Google, Meta, Microsoft en TikTok. De rapportagedocumenten, die kunnen worden gedownload via het Transparantiecentrum, tonen verdere inspanningen van de ondertekenaars om de transparantie te verbeteren en relevante gegevens te verstrekken. De ondertekenaars hebben toegezegd elk half jaar te rapporteren, maar dit is de eerste rapportage over een volledig half jaar.

Uit de rapporten blijkt dat platforms verbeteringen doorvoeren in het verstrekken van meer gedetailleerde en inzichtelijke gegevens, waardoor enkele hiaten in de gegevens worden opgevuld. Verdere inspanningen zijn echter nodig om meer gerichte, volledige en zinvolle gegevens te verstrekken. Ook wordt gerapporteerd over de inspanningen om waarborgen te bieden met betrekking tot nieuwe generatieve AI-systemen en functies op de diensten van de platforms. De rapporten bevatten daarnaast een apart hoofdstuk over desinformatie met betrekking tot Oekraïne. De volgende rapportage van begin 2024 zal een specifiek hoofdstuk bevatten over het tegengaan van desinformatie rond verkiezingen.

De verslagen gaan vergezeld van een nieuwe eerste reeks zogenoemde structurele indicatoren, die extra inzicht geven in desinformatie op online platforms en het effect van de Gedragscode op het terugdringen van de verspreiding ervan. De Europese Commissie verwacht dat de ondertekenaars hun werk zullen voortzetten door de rapportage in de toekomst uit te breiden en te verfijnen.

Meer achtergrondinformatie is hier beschikbaar.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-bericht: Definitieve vaststelling van aangescherpte praktijkcode tegen desinformatie (16 juni 2022)