Eerste succesvolle burgerinitiatief leidt tot voorstel voor veilig drinkwater

Contentverzamelaar

Eerste succesvolle burgerinitiatief leidt tot voorstel voor veilig drinkwater

Een nieuw Commissievoorstel als reactie op een EU-burgerinitiatief moet leiden tot verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater en de burgers betere informatie verschaffen.

Het recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, waaronder water, is een van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten die tijdens de Top van Göteborg unaniem is bekrachtigd door de staatshoofden en regeringsleiders. Het door de Commissie goedgekeurde wetgevingsvoorstel is bedoeld om dit recht te waarborgen en is daarmee een reactie op het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief, " Right2Water", waarvoor 1,6 miljoen handtekeningen zijn verzameld ter ondersteuning van een betere toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen. Bovendien beoogt dit voorstel om de positie van de consumenten te versterken door de watervoorzieningsbedrijven te verplichten om de consumenten duidelijkere informatie te verschaffen over het waterverbruik, de kostenstructuur en de prijs per liter om een vergelijking met de prijzen van gebotteld water mogelijk te maken. Dit zal bijdragen aan het bereiken van twee milieudoelstellingen, namelijk vermindering van onnodig gebruik van plastic en verkleining van de koolstofvoetafdruk van de EU, alsmede aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info: