Eerste succesvolle gezamenlijke EU-gasinkoop voltooid

Contentverzamelaar

Eerste succesvolle gezamenlijke EU-gasinkoop voltooid

De allereerste internationale aanbesteding voor de gezamenlijke aankoop van gasvoorraden van de EU is succesvol verlopen. Met een nieuw in het leven geroepen instrument hebben alle deelnemende partijen de gezamenlijke vraag en aanbod bij elkaar weten te brengen.

Onder inzet van het collectieve economische gewicht van de Europese Unie, is het met de internationale aanbesteding gelukt om offertes aan te trekken van in totaal 25 leveranciers, wat overeenkomt met meer dan 13,4 miljard kubieke meter gas (bcm). Dit is uiteindelijk een hogere gasvoorraad dan gezamenlijke vraag van 11,6 bcm die EU-bedrijven eerder hebben ingediend via het onlangs ingestelde AggregateEU-mechanisme.
De internationale leveranciers van gas zijn door dienstverlener PRISMA al gekoppeld aan de Europese klanten op AggregateEU. De Europese Commissie vervulde in dit traject een rol als verzamelaar en koppelaar. Het is nu aan de respectieve partijen om overeenkomsten te gaan sluiten. EU-bedrijven zullen daarbij verder rechtstreeks met de leveranciers kunnen onderhandelen over de voorwaarden van de leveringscontracten, zonder tussenkomst van de Commissie.

Deze operatie moet EU-lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om hun gasopslagverplichtingen voor de komende winter na te komen en tegelijk de collectieve energiezekerheid tegen concurrerende prijzen versterken. Tot het einde van het jaar zullen om de twee maanden verdere aanbestedingen volgen. De volgende aanbestedingsronde zal naar verwachting in de tweede helft van juni van start gaan.

Bundeling van de vraag en gezamenlijke inkoop is een vlaggenschipinitiatief van het EU-energieplatform. Dit platform is opgericht om te werken aan de diversificatie van de gasvoorziening in de EU nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen en Europa collectief besloot een einde te maken aan zijn afhankelijkheid van de invoer van Russische fossiele brandstoffen. Zie hierover ook deze Q&A.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Energie
ECER-pagina: EU-Ontwikkelingen Rusland- Oekraïne