EG-richtlijnen te laat omgezet in wetgeving

Contentverzamelaar

EG-richtlijnen te laat omgezet in wetgeving

Voor het tweede opeenvolgende kwartaal laat de implementatie-achterstand een stijging zien. Ook het aantal ingebrekestellingen door de Europese Commissie loopt op. Volgens het kabinet is extra inzet en aandacht nodig. Een juiste toepassing van de voorrangsregel (implementatie van Europese richtlijnen dient prioriteit te krijgen boven regelgeving van nationale oorsprong) zou de trend van de stijgende achterstand kunnen doen keren. Dat schrijft het kabinet bij de aanbieding van het overzicht over het tweede kwartaal 2008.

Het tweede kwartaaloverzicht van 2008 en de bijbehorende appreciatiebrief van de staatssecretaris voor Europese Zaken aan de Tweede Kamer zijn gepubliceerd op de ECER-website.