EU en lidstaten ondertekenen nieuwe partnerschapsovereenkomst met Afrika, het Caribisch en Stille Oceaangebied als opvolger van de overeenkomst van Cotonou

Contentverzamelaar

EU en lidstaten ondertekenen nieuwe partnerschapsovereenkomst met Afrika, het Caribisch en Stille Oceaangebied als opvolger van de overeenkomst van Cotonou

De EU en haar lidstaten hebben op 15 november 2023 een nieuwe partnerschapsovereenkomst ondertekend met de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS). Deze overeenkomst is de opvolger van de Overeenkomst van Cotonou en zal bekendstaan als de Overeenkomst van Samoa. De overeenkomst bevat afspraken op onder meer het gebied van duurzame ontwikkeling en groei, mensenrechten, milieu, sociale ontwikkeling, migratie en vrede en veiligheid.

Het gaat om de op 15 november 2023 door de EU en haar lidstaten ondertekende partnerschapsovereenkomst van Samoa.

Achtergrond
Vanwege het naderende aflopen van de in 2000, in het kader van ontwikkelingssamenwerking door de ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) en de Europese Gemeenschap (EG) en haar lidstaten gesloten Overeenkomst van Cotonou (zie voor meer informatie ook dit ECER-dossier), gingen in 2018 de onderhandelingen over een post-Cotonou Overeenkomst van start.
Eind 2020 bereikten de hoofdonderhandelaars van de EU en de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS) een politiek akkoord over
de tekst  van een nieuwe partnerschapsovereenkomst . Op 20 juli 2023 nam de Raad het besluit betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de nieuwe overeenkomst aan, waardoor de overeenkomst door de EU ondertekend kon worden. De ondertekeningsceremonie vond vervolgens op 15 november 2023 plaats. Vlak voor deze ceremonie werd ook de nieuwe benaming van de overeenkomst overeengekomen: de Overeenkomst van Samoa. De voorlopige toepassing van de overeenkomst zal op 1 januari 2024 ingaan.

De Overeenkomst van Samoa
De Overeenkomst van Samoa is een zogenaamd ‘gemengd akkoord’. Dat betekent dat aan EU-zijde zowel de EU als de EU-lidstaten partij worden. De Overeenkomst treedt in werking nadat de EU, haar lidstaten, en ten minste twee derde van de OACPS-leden de Overeenkomst geratificeerd hebben. Voor ratificatie namens de EU, stelt de Raad het besluit tot sluiting van de Overeenkomst vast na goedkeuring door het Europees Parlement. Het is bij dergelijke gemengde akkoorden gebruikelijk dat de Raad wacht met de vaststelling van het besluit tot sluiting totdat de lidstaten hebben aangegeven dat zij hun (grond)wettelijke goedkeuringsprocedures hebben voltooid.

Zodra de overeenkomst van kracht is, vormt zij het nieuwe rechtskader voor de politieke, economische en samenwerkingsbetrekkingen tussen de EU en de 79 leden van de OACPS voor de komende twintig jaar. De overeenkomst heeft betrekking op onderwerpen als inclusieve, duurzame economische ontwikkeling en groei, mensenrechten, democratie en goed bestuur, menselijke en sociale ontwikkeling, milieuduurzaamheid en klimaatverandering, migratie en mobiliteit en vrede en veiligheid.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking
ECER-dossier: Externe betrekkingen
ECER-bericht: Mededeling gepubliceerd met een nieuwe agenda voor betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (12 juni 2023)