EU en WTO landen sluiten akkoord over vereenvoudiging van de handel in diensten

Contentverzamelaar

EU en WTO landen sluiten akkoord over vereenvoudiging van de handel in diensten

Een groep van 67 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de EU, heeft met het sluiten van het akkoord de onderhandelingen afgerond over een baanbrekende overeenkomst om de administratieve lasten bij de handel in diensten te verminderen. Het akkoord, dat aansluit bij de prioriteit van de EU-handelsstrategie, zal vooral de kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie helpen wereldwijd succesvol te zijn.

Het gaat om de gezamenlijke verklaring nr. 21-9081 van 2 december 2021 van de 67 WTO-leden, waaronder de Europese Unie. Het zogeheten gezamenlijk initiatief inzake de interne regelgeving voor diensten (Joint Initiative on Services Domestic Regulation) moet onnodig ingewikkelde regelgeving vereenvoudigen en de procedurele barrières verlagen waar met name kleine en middelgrote ondernemingen (hierna: kmo’s) mee te maken hebben. Deze overeenkomst zal ertoe bijdragen dat de kosten van de wereldwijde handel in diensten jaarlijks met meer dan 150 miljard USD zullen dalen.

Het akkoord onderstreept dat goede regelgevingspraktijken van cruciaal belang zijn voor het functioneren van de economie. De duidelijke regels inzake transparantie en vergunningen op het gebied van diensten waarover in het kader van dit akkoord overeenstemming is bereikt, zullen de handel in diensten aanzienlijk vergemakkelijken. Dit geldt vooral voor kmo’s, die bij de omgang met complexe processen niet over dezelfde middelen en ervaring beschikken als grotere concurrenten.

Diensten vormen de grootste en snelst groeiende sector van de huidige economie. De omvang van de handel in diensten wordt echter aanzienlijk beperkt door ingewikkelde regels en procedures. Dit initiatief beoogt de kwalificatievereisten en -procedures, technische normen en vergunningsvereisten en ‑procedures voor dienstverleners beter op elkaar af te stemmen.

Gezien de voordelen voor bepaalde sectoren zoals telecommunicatie, computerdiensten, engineering en commerciële bankdiensten helpt de overeenkomst naar verwachting de EU bovendien bij verwezenlijking van de digitale agenda. Ook bevat de afspraak een bindende bepaling over non-discriminatie tussen mannen en vrouwen.

Hoe verder?
De WTO-leden die aan dit initiatief deelnemen, zullen voor eind 2022 specifieke verbintenissen aangaan om de handel in diensten op hun markten te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door vergunningsprocedures te vereenvoudigen of transparantie te waarborgen. Wanneer de regels van het referentiedocument worden goedgekeurd en uitgevoerd, zal dit de met de handel verband houdende kosten voor dienstverleners aanzienlijk verlagen. Dit kan de sector helpen bij het herstel na COVID-19. Ook wordt in het referentiedocument erkend dat vrouwelijke ondernemers in de dienstensector vaak een belangrijke rol spelen doordat non-discriminatie tussen mannen en vrouwen in vergunningsprocedures wordt gewaarborgd.

De nieuwe verbintenissen zullen worden opgenomen in de zogeheten GATS-lijsten (
General Agreement on Trade in Services ) van elk lid. Die lijsten, die elk van de WTO-leden bij de WTO heeft ingediend, vormen het volledige pakket van alle verbintenissen die WTO-leden zijn aangegaan om buitenlandse dienstverleners op hun markten toe te staan. De nieuwe verbintenissen die voortkomen uit dit initiatief zijn van toepassing op dienstverleners uit andere WTO-landen op basis van het beginsel van de meest begunstigde natie.

Meer informatie: