EU-Hof brengt jaarstatistieken 2021 uit: ondanks de pandemie is er goed gepresteerd

Contentverzamelaar

EU-Hof brengt jaarstatistieken 2021 uit: ondanks de pandemie is er goed gepresteerd

Ondanks de aanhoudende pandemie hebben het Europese Hof van Justitie en het EU-Gerecht hun werkzaamheden in 2021 goed kunnen voortzetten. Uit de gerechtelijke statistieken 2021 blijkt onder meer dat, na een daling van de cijfers in 2020, in 2021 het aantal zaken dat bij het EU-Hof en het Gerecht aanhangig is gemaakt weer is gestegen. Ook het aantal afgedane zaken is gestegen.

Algemeen

Omdat het aantal zaken dat in 2021 aanhangig is gemaakt en het aantal afgedane zaken gelijkmatig zijn gestegen, kan worden verklaard dat het aantal aanhangige zaken stabiel is gebleven.

Ondanks de aanhoudende pandemie heeft de rechterlijke instelling van de Unie haar werkzaamheden onbeperkt kunnen voortzetten. De stijging in het aantal zaken dat voor het EU-Hof aanhangig is gemaakt in 2021, is te verklaren door de aanzienlijke toename van het aantal hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gerecht. Die stijgende tendens is het resultaat van de toename van de activiteit van het Gerecht.

Cijfers en thematiek

Het totaal aantal aanhangig gemaakte zaken van het EU-Hof en het Gerecht is gestegen van 1584 in 2020, naar 1720 in 2021. Daarnaast is het aantal afgedane zaken ook gestegen, van 1540 zaken in 2020 naar 1723 in 2021. Het aantal aanhangige zaken is relatief gelijk gebleven.

Het aantal aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen is in 2021 licht gestegen; van 556 in 2020 naar 567 in 2021. Nederlandse rechters stelden in 2021 in totaal 27 prejudiciële vragen aan het EU-Hof. Dat zijn er minder ten opzichte van andere EU-lidstaten, die een hoog aantal prejudiciële vragen stelden, namelijk: Duitsland (106), Bulgarije (58), Italië (46), Roemenië (38), Oostenrijk (37), België (36), Spanje (35) en Polen (34).

Wat betreft de thema’s die veel aan bod komen worden in de jaarstatistieken met name de beslissingen van het afgelopen jaar op het gebied van de rechtsstaat, het milieu, de bescherming van persoonsgegevens, de sociale zekerheid, de bestrijding van geweld tegen vrouwen dan wel de consumentenbescherming genoemd.

Meer informatie:

Persbericht van het EU-Hof

ECER-website : EU-Hof