EU-Hof gaat een streamingdienst aanbieden

Contentverzamelaar

EU-Hof gaat een streamingdienst aanbieden

Om de toegang van het publiek tot zijn rechtsprekende activiteit te vergemakkelijken, biedt het EU-Hof vanaf 26 april 2022 een streamingdienst aan. Het streamen is bedoeld om de burgers in staat te stellen de terechtzittingen te volgen alsof zij er zelf bij zijn. De debatten worden dan ook simultaan vertolkt in de talen die voor het goede verloop van de terechtzitting nodig zijn.

De uitspraken van arresten van het EU-Hof en de lezingen van conclusies van de advocaten-generaal zullen rechtstreeks op de website van het EU-Hof worden uitgezonden. De uitzendingen, die in dit stadium alleen betrekking hebben op zaken die aan de Grote kamer zijn toegewezen, starten zodra de terechtzittingen beginnen, volgens het in de gerechtelijke kalender vermelde tijdschema.

In zaken die zijn toegewezen aan de Grote Kamer van het EU-Hof zullen in beginsel gedurende een proeffase van 6 maanden, ook de pleitzittingen – uitgesteld − worden uitgezonden. De zittingen kunnen afhankelijk van het geval worden gevolgd op de zittingsdag zelf vanaf 14.30 uur (wat de ochtendzittingen betreft) of op de dag erna vanaf 9.30 uur (wat de middagzittingen betreft), maar kunnen daarna niet meer worden bekeken.

Meer informatie: