EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken

Contentverzamelaar

EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken

Het doel van deze maatregel is om zaken die omwille van de bescherming van persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gemakkelijker te kunnen benoemen en identificeren.

Vanaf 1 januari 2023 wordt voortaan aan alle nieuwe geanonimiseerde prejudiciële zaken tussen natuurlijke personen - van wie de namen omwille van de bescherming van persoonsgegevens al sinds 1 juli 2018 worden vervangen door letters- of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de namen niet onderscheidend zijn, door een geautomatiseerde generator een fictieve naam toegekend. Hiermee kunnen geanonimiseerde zaken gemakkelijker worden geïdentificeerd. Het moet zo eenvoudiger worden om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere context.

Fictieve namen zullen niet worden toegekend:

  • aan prejudiciële zaken waarin de naam van de rechtspersoon voldoende onderscheidend is (de zaak krijgt dan de naam van die rechtspersoon);
  • aan rechtstreekse beroepen (het EU-Hof blijft aan deze zaken een omschrijving toekennen, die tussen haakjes na de gebruikelijke naam van de zaak komt te staan);
  • aan verzoeken om advies;
  • aan hogere voorzieningen;
  • aan zaken voor het EU-Gerecht.

De fictieve namen zullen niet overeen komen met de werkelijke naam van een partij in de procedure en in beginsel ook niet met bestaande namen. Zij komen in de koptekst te staan en op de eerste bladzijde van het arrest, na het zaaknummer.

De generator van fictieve namen splitst woorden in lettergrepen en combineert die vervolgens willekeurig, zodat er fictieve woorden ontstaan. Deze procedure wordt toegepast voor alle officiële talen van de Unie en indien daaraan behoeft bestaat, zal er ook een generator voor talen van derde landen worden ontwikkeld.

Meer informatie:
Persbericht EU-Hof
ECER-website: EU-Hof