EU-Hof publiceert prejudiciële verwijzingen en rechtswetenschappelijke teksten

Contentverzamelaar

EU-Hof publiceert prejudiciële verwijzingen en rechtswetenschappelijke teksten

Via de website van het EU-Hof wordt sinds kort de informatie die openbaar wordt gedeeld via het Justitieel netwerk van de EU gepubliceerd. Het gaat met name om de prejudiciële verwijzingen, beslissingen van de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten die van belang zijn voor het Unierecht en verschillende wetenschappelijke of informatieve documenten over EU-rechtelijke thema’s.

Het ECER publiceert al sinds zijn oprichting de prejudiciële verwijzingen die aan de Nederlandse regering zijn betekend meteen op deze website. Tot nu was het niet mogelijk om deze in andere talen te raadplegen.

 

Het EU-Hof publiceert deze verwijzingen vanaf nu in alle talen zodra deze in het Publicatieblad van de EU zijn gepubliceerd. Dit is het gevolg van het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de deelnemende rechterlijke instanties van het Justitieel Netwerk van de Europese Unie (Réseau judiciaire de l’Union européenne – ‘RJUE’) om alle niet-vertrouwelijke documenten te delen met het grote publiek door op de Curia-website een rubriek aan het RJUE te wijden.

Belangrijkste doel van deze rubriek op de curia site is met name informatie en documenten te delen die nuttig zijn voor de toepassing, de verspreiding en de studie van het Unierecht, zoals uitgelegd en toegepast door niet alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie maar ook de nationale rechterlijke instanties. Tevens is het de bedoeling de wederzijdse kennis en het wederzijdse begrip van het recht en de rechtsstelsels van de lidstaten te vergroten vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek die het eenvoudiger zal maken om met de rechtstradities van de lidstaten rekening te houden.

Meer informatie

Persbericht EU-Hof