EU-richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

EU-richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in EU-Publicatieblad verschenen

De EU-richtlijn verplicht alle EU-landen om genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken en cybergeweld – zoals het zonder toestemming delen van intieme beelden – strafbaar te stellen. Ook bevat de richtlijn maatregelen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en normen ter bescherming van slachtoffers van deze misdrijven.

Het gaat om Richtlijn (EU) 2024/1385 ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De richtlijn is op 24 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De nieuwe richtlijn stelt de volgende strafbare feiten in de hele EU strafbaar: genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, het zonder toestemming delen van intieme beelden, cyberstalking, cyberintimidatie en het online aanzetten tot haat of geweld. Op deze misdrijven staan gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar. De richtlijn bevat een uitgebreide lijst verzwarende omstandigheden. Zo brengt het plegen van een strafbaar feit tegen een kind, (voormalig) echtgeno(o)t(e) of partner, een vertegenwoordiger van de overheid, journalist of een mensenrechtenverdediger zwaardere straffen met zich mee.

Ook bevat de richtlijn gedetailleerde regels over de bijstand en bescherming die de lidstaten aan slachtoffers moeten verlenen. Deze slachtoffers zullen gemakkelijker aangifte kunnen doen van een misdrijf. Cybermisdrijven kunnen in ieder geval online worden gemeld. De EU-landen moeten er ook voor zorgen dat kinderen worden bijgestaan door professionals. Wanneer kinderen aangifte doen van een misdrijf dat is gepleegd door iemand met ouderlijke macht, moeten de autoriteiten maatregelen nemen om de veiligheid van het kind te beschermen, voordat zij de vermeende dader op de hoogte stellen.

Om de privacy van een slachtoffer te beschermen en herhaalde victimisatie te voorkomen, moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat bewijsmateriaal betreffende seksueel gedrag van het slachtoffer in het verleden alleen in strafprocedures wordt toegestaan wanneer dit relevant en noodzakelijk is.

Ten behoeve van een veiligere toekomst zijn preventieve maatregelen erop gericht het bewustzijn over de onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te vergroten, en de centrale rol van instemming bij seksuele relaties te bevorderen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Minimumvoorschriften straffen
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden (9 maart 2022)
  • Persbericht van de Raad