EU-verordening privacybescherming

Contentverzamelaar

EU-verordening privacybescherming

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Het ECER heeft voor u de belangrijkste informatiebronnen op een rij gezet in het dossier Privacy.