EU zet vervolgstap in eerder gesloten partnerschap met Tunesië

Contentverzamelaar

EU zet vervolgstap in eerder gesloten partnerschap met Tunesië

De EU blijft zich inzetten voor Tunesië en keert een subsidie van 150 miljoen euro uit om de economische hervormingen en de financiële stabiliteit te ondersteunen. Deze stap volgt op het in 2023 bereikte akkoord over een partnerschap tussen de EU en Tunesië.

De Europese Unie blijft zich ingevolge besluitvorming van begin maart 2024 inzetten voor Tunesië door de uitbetaling van financiële steun in de vorm van begrotingssteun ter waarde van 150 miljoen euro in het kader van het steunprogramma voor macro-economische hervormingen in Tunesië (Programme d'appui aux réformes macro-économiques de la Tunisie (PARME)) dat de EU en Tunesië in december 2023 hebben goedgekeurd (zie ook website informatie EU samenwerking met Tunesië).

Deze uitbetaling is bedoeld om Tunesië te helpen bij het stabiliseren van de macro-economische situatie en bij zijn inspanningen om het beheer van de overheidsfinanciën en het ondernemingsklimaat te verbeteren. De steun versterkt de capaciteit van de Tunesische staat om een stabiele en inclusieve groei te waarborgen en bevestigt het engagement van de EU om het land te steunen op zijn weg naar economische hervormingen binnen de huidige sociaaleconomische context.

De steun van de EU maakt deel uit van de tenuitvoerlegging van het Memorandum of Understanding (MoU) overeenstemming over een strategisch en globaal partnerschap, dat beide partijen op 16 juli 2023 in Tunis hebben ondertekend (zie daarover ook dit ECER-bericht), en draagt met name bij aan de eerste pijler daarvan, namelijk macro-economische stabiliteit.

Achtergrond
Dit programma omvat 150 miljoen euro begrotingssteun, die bestaat uit een rechtstreekse financiële overdracht van de Europese Unie aan de schatkist van Tunesië in de vorm van een subsidie. De begrotingssteun wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijke vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen waartoe Tunesië het initiatief heeft genomen.

De uitbetaling volgt op de goedkeuring van het financieringsbesluit voor het programma door de Commissie op 20 december 2023. De steun weerspiegelt de inzet van de EU en Tunesië om samen te werken bij het formuleren en uitvoeren van de verschillende werkstromen die zijn overeengekomen in het memorandum van overeenstemming en de vijf pijlers daarvan: macro-economische stabiliteit, economie en handel, de overgang naar groene energie, interpersoonlijke contacten en migratie en mobiliteit.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie

ECER-dossier : Externe betrekkingen
ECER-dossier : Energie
ECER-dossier : Asiel en Immigratie
ECER-bericht: Europese Unie en Tunesië sluiten een MoU af over handel, energie en migratie (21 juli 2023)