Eurobarometer toont positieve verwachtingen van burgers in aanloop naar de verkiezingen

Contentverzamelaar

Eurobarometer toont positieve verwachtingen van burgers in aanloop naar de verkiezingen

Uit de meest recente standaard-Eurobarometer blijkt dat de Europeanen voorstander zijn van een sterkere en onafhankelijkere EU, met name in het licht van de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Ook geven respondenten aan dat zij meer vertrouwen hebben in de toekomst.

De Standaard-Eurobarometer 101 (voorjaar 2024) werd op 23 mei 2024 gepubliceerd en werd van 3 tot 28 april 2024 gehouden in de 27 lidstaten. 26 399 EU-burgers werden persoonlijk ondervraagd.

Meer dan driekwart van de Europeanen (77 procent) is voorstander van een gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid tussen de EU-landen, terwijl meer dan zeven op de tien EU-burgers (71 procent) het ermee eens is dat de Unie haar capaciteit om militair materieel te produceren, moet versterken. Bovendien is veiligheid en defensie (34 procent) voor de ondervraagden het prioriteitsgebied voor EU-actie op de middellange termijn, op de voet gevolgd door klimaat en milieu (30 procent).

In het licht van de oorlog tegen Oekraïne is 87 procent het ermee eens dat humanitaire hulp moet worden verleend aan mensen die door de oorlog zijn getroffen, en meer 83 procent is het ermee eens dat mensen die de oorlog ontvluchten in de EU moeten worden verwelkomd. 72 procent van de EU-burgers is voorstander van economische sancties tegen de Russische regering, bedrijven en individuen, en 70 procent is het eens met het verlenen van financiële steun aan Oekraïne.

De perceptie van de toestand van de Europese economie is verbeterd sinds het najaar van 2023: 47 procent van de respondenten omschrijft deze nu als 'goed', het hoogste niveau sinds 2019. Daarnaast zijn ook meer dan zes op de tien EU-burgers (62 procent) optimistisch over de toekomst van de EU.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Verkiezingen Europees Parlement