Europeanen zijn volgens Eurobarometer in toenemende mate bezorgd over corruptie

Contentverzamelaar

Europeanen zijn volgens Eurobarometer in toenemende mate bezorgd over corruptie

Uit de resultaten van de gepubliceerde speciale Eurobarometer blijkt dat een groeiende meerderheid van de Europeanen corruptie onaanvaardbaar vindt en tegelijkertijd steeds sceptischer staat tegenover de inspanningen om corruptie aan te pakken.

Het gaat om de resultaten van de laatste Special en Flash Eurobarometer-enquĂȘtes over de houding van burgers en bedrijven ten opzichte van corruptie in de EU, die de Europese Commissie begin juli bekend maakte. 67 procent van de ondervraagde respondenten is van mening dat corruptiezaken op hoog niveau niet voldoende worden vervolgd en 60 procent denkt niet dat de inspanningen van de overheid om corruptie te bestrijden effectief zijn. In de EU is gemiddeld 70 procent van de burgers van mening dat corruptie wijdverspreid is in hun lidstaat. Ook 65 procent van de bedrijven meent dat corruptie wijdverspreid is, waarbij vriendjespolitiek in openbare instellingen (48 procent) als meest voorkomende praktijk van corruptie wordt genoemd.

Via het jaarlijkse verslagcyclus over de rechtsstaat volgt de Commissie ook de ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding op nationaal niveau. In dat verslag stelt de Commissie uitdagingen vast en doet zij aanbevelingen aan de lidstaten. De aanbevelingen van 2023, die zijn opgenomen in het vierde Jaarverslag over de rechtsstaat (en dat gelijktijdig met de Eurobarometer werd gepubliceerd, zie daarover ook dit ECER-bericht), hebben betrekking op de versterking van preventieve kaders, zoals de regels voor lobbyen en belangenconflicten, en op het waarborgen van effectief onderzoek naar en de vervolging van corruptiezaken.

Met de anti-corruptievoorstellen van 3 mei 2023 (zie daarover ook dit ECER-bericht) wil de Commissie voortbouwen op bestaande maatregelen en de inspanningen opvoeren om corruptiepreventie te integreren in de opzet van EU-beleid en -programma's. Ook beoogt de Commissie om lidstaten actief te ondersteunen bij de invoering van een krachtig anti-corruptiebeleid en -wetgeving.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Rechtsstaat
ECER-dossier: GVBV