Europees Parlement stemt in met regels ter verbetering verkeersveiligheid en rijbewijzen

Contentverzamelaar

Europees Parlement stemt in met regels ter verbetering verkeersveiligheid en rijbewijzen

Digitale rijbewijzen, zelfbeoordeling van rijgeschiktheid en het creëren van een beter bewustzijn van voetgangers zijn enkele van de wijzigingen die het Europees Parlement voorstelt naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor hervorming van de EU-rijbewijsregels.

Het Europees Parlement steunt de voorgestelde hervorming van de EU-rijbewijsregels om ervoor te zorgen dat deze zorgen voor minder wegverkeersdoden en voor meer verkeersveiligheid en om te zorgen dat ze bijdragen aan de groene en digitale transitie van de EU.

Op 28 februari vond in het Europees Parlement (EP) de behandeling plaats van het voorstel van de Europese Commissie voor betere wegverkeersveiligheidsregelgeving (zie daarover ook dit ECER-bericht).

Tijdens de behandeling in het Europees Parlement bleek dat Europarlementariërs willen dat bestuurders beter voorbereid zijn op echte rijsituaties en zich bewust zijn van risico’s op de weg, met name voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, kinderen, fietsers en gebruikers van e-scooters. Ze willen daarom dat rijexamens bestuurders ook voorbereiden op rijden met sneeuw en gladheid, veilig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, dode hoeken, rijhulpsystemen en op het veilig openen van de deuren van het voertuig.

De EP-leden vinden dat rijbewijzen ten minste 15 jaar geldig moeten zijn voor motorfietsen en auto’s, en vijf jaar voor vrachtwagens en bussen. Om discriminatie te voorkomen willen ze geen verminderde geldigheid van rijbewijzen voor ouderen (zoals voorgesteld door de Europese Commissie). Dit zal ook hun recht op vrij verkeer en deelname aan het economische en sociale leven waarborgen.

EP-leden vinden dat bestuurders hun eigen staat van rijden kunnen beoordelen wanneer een rijbewijs wordt afgegeven en verlengd. Het is wat het EP betreft aan de EU-landen om te beslissen of de zelfbeoordeling moet worden vervangen door een medisch onderzoek met onder andere een minimale reeks controles van het gezichtsvermogen en de cardiovasculaire omstandigheden van de bestuurder. Het EP wil echter dat de EU-regeringen meer moeite doen om het publiek bewust te maken van mentale en fysieke signalen die iemand in gevaar kunnen brengen tijdens het rijden.

Onervaren bestuurders zouden een proeftijd van ten minste twee jaar moeten hebben waarin zij aan bepaalde beperkingen worden onderworpen, zoals strengere alcohollimieten tijdens het rijden en strengere straffen voor onveilig rijden.

Om het tekort aan professionele chauffeurs te beperken, stemden de EP-leden ermee in om 18-jarigen toe te staan een rijbewijs te verkrijgen voor het besturen van een vrachtwagen of een bus met maximaal 16 passagiers, mits zij in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. 17-jarigen zouden ook in aanmerking moeten komen voor een rijbewijs voor auto’s of vrachtwagens als ze vergezeld worden door een ervaren bestuurder.

De EP-leden zijn tot slot voorstander van de invoering van een digitaal rijbewijs, dat beschikbaar is op een mobiele telefoon en volledig gelijkwaardig is aan een fysiek rijbewijs. Dit om de interne markt van de EU te ondersteunen.

Hoe verder?
De ontwerpregels werden goedgekeurd in het EP met 339 stemmen voor, 240 tegen en bij 37 onthoudingen. Het gaat om de positie van het EP in eerste lezing. Het dossier worden doorgezet naar het nieuwe EP, dat in juni 2024 zal worden verkozen.

Meer informatie:
Persbericht Europees Parlement
ECER-dossier: Vervoer