Europees Parlement stemt over aanvullende gedelegeerde handeling inzake EU-taxonomie op het gebied van gas en kernenergie

Contentverzamelaar

Europees Parlement stemt over aanvullende gedelegeerde handeling inzake EU-taxonomie op het gebied van gas en kernenergie

De Europese Commissie is verheugd over het resultaat van de stemming in het Europees Parlement. Het erkend volgens de Commissie de aanpak om lidstaten te helpen bij hun overgang naar klimaatneutraliteit en om af te stappen van energiebronnen met een hoge koolstofuitstoot.

Het Europees Parlement stemde begin juli 2022 over een aanvullende gedelegeerde handeling inzake de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering die betrekking heeft op bepaalde gas- en nucleaire activiteiten (zie ook het eerdere persbericht van de Commissie uit februari 2022 over een aanvullende gedelegeerde handeling op het gebied van klimaat, alsmede het nieuwsbericht van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland). Met de situatie in Rusland en de Oekraïne wordt het nog urgenter om de schone overgang te versnellen. Het REPowerEU-plan en de aanvullende gedelegeerde handeling moeten gaan helpen de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

De aanvullende gedelegeerde handeling betreft een pragmatisch voorstel dat ervoor moet zorgen dat particuliere investeringen in gas en kernenergie, die nodig zijn voor de energietransitie, aan strenge criteria voldoen. Investeringen in hernieuwbare energie krijgen in de EU-Taxonomie al prioriteit.

Het voorstel voor de aanvullende gedelegeerde handeling zorgt voor transparantie zodat investeerders weten waarin ze investeren. Gas en kernenergie zullen nu in de Taxonomie worden opgenomen als overgangsactiviteiten in een beperkt aantal omstandigheden en onder strikte voorwaarden. Dit stemt overeen met het lopende traject “naar netto nul”, waarbij de activiteiten rond gas en kernenergie worden erkend als springplank in de overgang naar meer hernieuwbare energiebronnen. Gerichte investeringen in beide zijn op middellange termijn nog steeds nodig.

De opname van de overgangsactiviteiten van gas en kernenergie betreft een klein maar noodzakelijk onderdeel van de hele EU-taxonomie, die op hernieuwbare energiebronnen is toegespitst. Hernieuwbare energiebronnen blijven de focus vormen voor groene investeerders en de creatie van groene financiële producten.

De aanvullende gedelegeerde handeling wordt van toepassing op 1 januari 2023.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Milieu