Europese Commissie brengt advies uit over toekenning kandidaat-lidstaatstatus aan Oekraïne, Moldavië en Georgië

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt advies uit over toekenning kandidaat-lidstaatstatus aan Oekraïne, Moldavië en Georgië

De Commissie heeft op verzoek van de Raad van de Europese Unie advies uitgebracht over de eerdere verzoeken van Oekraïne, Moldavië en Georgië om toetreding tot de Europese Unie. Uit de adviezen voor Oekraïne en Moldavië blijkt dat de Commissie aanbeveelt om het vooruitzicht te geven op het lidmaatschap van de Europese Unie en dat deze landen de status van kandidaat-lidstaat zouden moeten kunnen krijgen onder een aantal voorwaarden. Voor Georgië vermeldt het advies dat het vooruitzicht op het lidmaatschap van de Unie gegeven zou moeten worden en de status van kandidaat-lidstaat nadat een aantal prioriteiten zijn aangepakt.

De adviezen van de Europese Commissie zijn gebaseerd op haar beoordeling die is verricht in het licht van de criteria voor toetreding tot de EU waarover de Europese Raad overeenstemming heeft bereikt (zie hierover ook het factsheet (EN) van de Europese Commissie). Het gaat om het zogeheten “acquis” van de EU dat bestaat uit:  politieke criteria economische criteria en het criterium betreffende het  vermogen om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap na te komen (zie ook het ECER-dossier Uitbreiding EU). De adviezen houden rekening met het (voor)werk dat Oekraïne, Moldavië en Georgië verrichten om te voldoen aan hun verplichtingen op grond van de bestaande associatieovereenkomsten en die ook delen van het EU-acquis bevatten.

Op basis van de adviezen zullen de EU-lidstaten nu unaniem moeten beslissen over de volgende stappen. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Europese Raad op 23 en 24 juni zullen de verzoeken van Oekraïne, Georgië en Moldavië om toetreding tot de EU in het licht van de adviezen van de Commissie worden besproken. Intussen blijft de Europese Unie vastbesloten de banden verder te versterken en het partnerschap ter ondersteuning van Oekraïne, Moldavië en Georgië verder te verdiepen, in overeenstemming met de associatieovereenkomsten en vrijhandelsruimten.

Advies Oekraïne
Op  28 februari 2022 diende Oekraïne een verzoek om toetreding tot de EU in. Het advies van de Commissie van 16 juni 2022 over Oekraïne (EN) is hier in te zien. Ook bracht de Commissie een Vragen en antwoorden-overzicht uit over het advies.

De Europese Commissie stelt vast dat  Oekraïne over het geheel genomen goede vorderingen heeft gemaakt wat betreft de stabiliteit van de instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden waarborgen. Het land heeft een sterke macro-economische staat van dienst en heeft blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht op het gebied van macro-economische en financiële stabiliteit, terwijl de ambitieuze structurele economische hervormingen van het land moeten worden voortgezet. Daarnaast heeft Oekraïne op vele gebieden gezorgd voor geleidelijke aanpassing aan substantiële elementen van het EU-acquis.  

Advies Moldavië
Op  3 maart 2022 diende Moldavië een verzoek om toetreding tot de EU in. Het advies van de Commissie van 16 juni 2022 over Moldavië (EN) is hier in te zien. Ook bracht de Commissie een Vragen en antwoorden-overzicht uit over het advies.

De Europese Commissie concludeert voor  Moldavië dat in dit land een solide basis is gelegd voor de stabiliteit van de instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden waarborgen. Het macro-economisch beleid is redelijk solide en er is vooruitgang geboekt met de versterking van de financiële sector en het ondernemingsklimaat, maar er moeten nog belangrijke economische hervormingen worden doorgevoerd. Moldavië heeft een solide basis gelegd voor de verdere aanpassing aan het EU-acquis.

Advies Georgië
Op  3 maart 2022 diende Georgië een verzoek om toetreding tot de EU in. Het advies van de Commissie van 16 juni 2022 over Georgië (EN) is hier in te zien. Ook bracht de Commissie een Vragen en antwoorden-overzicht uit over het advies.

De Europese Commissie oordeelt dat  Georgië een basis heeft gelegd om te komen tot stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden waarborgen, ondanks dat recente ontwikkelingen de vooruitgang in het land hebben ondermijnd. Het land heeft een goed niveau van macro-economische stabiliteit bereikt; het beschikt over een solide staat van dienst op het gebied van economisch beleid en het heeft een gunstig ondernemingsklimaat, maar verdere hervormingen zijn nodig om de werking van de markteconomie te verbeteren. Over het geheel genomen heeft Georgië een solide basis gelegd voor verdere aanpassing aan het EU-acquis.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Uitbreiding EU
ECER-pagina: EU-ontwikkelingen Oekraïne-Rusland