Uitbreiding EU

Uitbreiding EU

Uitbreiding van de Europese Unie

• Beschrijving van het proces van toetreding van een nieuwe lidstaat

Lopend uitbreidingsproces (Strategie voor de uitbreiding, Pretoetredingsinstrumenten

  • Toetredingsonderhandelingen geopend: Servië (januari 2014), Montenegro (juni 2012), Turkije (oktober 2005)
  • Kandidaat-lidstaten: Albanië (sinds juni 2014), Republiek Noord-Macedonië (sinds december 2005), Turks-Cypriotische Gemeenschap, IJsland (verzoek ingetrokken).
  • Potentiële kandidaat-lidstaten: Bosnië en Herzegovina (verzoek ingediend februari 2016) en Kosovo (stabilisatieovereenkomst sinds april 2016) hebben de status van mogelijke kandidaat-lidstaten.

Stabilisatie en associatieproces: Westelijke Balkanlanden (Algemene bepalingen, Uitzonderlijke handelsmaatregelen, Europese partnerschappen, Stabilisatie en associatieovereenkomsten, Financiële instrumenten)

Kabinetsbrieven aan de Tweede Kamer

• Verslagen van de Raad Buitenlandse Zaken

Website van de Raad

Website van de Commissie