Europese Commissie doet voorstel voor aangepaste EU-Vuurwapenverordening

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor aangepaste EU-Vuurwapenverordening

Het voorstel beoogt om de EU-regels voor de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik aan te passen. Hiermee kan de legale handel in vuurwapens voor civiel gebruik worden vereenvoudigd, met minder administratieve lasten voor fabrikanten, handelaars en gebruikers. Om de veiligheid te verhogen en illegale handel tegen te gaan, moet de traceerbaarheid van vuurwapens worden verbeterd door gecoördineerde controles en risicobeoordelingen.

Het betreft het voorstel voor een verordening betreffende maatregelen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens, hun essentiële onderdelen en munitie van 27 oktober 2022 (COM (2022) 480). Tegelijk bracht de Commissie ook een factsheet uit alsmede een vragen en antwoorden-overzicht. Zie voor meer informatie ook de webpagina over vuurwapens van DG Home Affairs.

Het voorstel zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Zodra het is aangenomen, zijn de regels rechtstreeks van toepassing in de hele EU.

Achtergrond
De illegale stroom van vuurwapens, essentiële onderdelen en munitie werkt zware en georganiseerde criminaliteit, waaronder terrorisme, in de hand. Illegale vuurwapens maken geweld mogelijk en ondersteunen criminele bedrijven. Ze spelen ook een rol bij andere vormen van georganiseerde misdaad, zoals drugshandel en mensenhandel.

Naar schatting zijn er in de EU 35 miljoen illegale vuurwapens in het bezit van burgers. Ongeveer 630.000 vuurwapens zijn als gestolen of verloren opgenomen in het Schengeninformatiesysteem.

Het voorstel voor een herziene EU-Vuurwapenverordening werd in 2020 aangekondigd en betreft alleen vuurwapens voor civiel gebruik. Door de Russische militaire agressie in Oekraïne kunnen vuurwapens gemakkelijker verspreid worden. Op middellange termijn zullen de nieuwe regels ook moeten helpen om het risico van omzeiling van embargo's op de uitvoer van vuurwapens voor civiel gebruik te verminderen en om de invoer van dit soort vuurwapens uit niet-EU-landen strenger te controleren. 

Als onderdeel van de strategie voor de veiligheidsunie heeft de Commissie de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (april 2021) en het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel (juli 2020) aangenomen. Het voorstel voor de aangepaste EU-Vuurwapenverordening heeft tot doel de samenhang te verzekeren tussen de vuurwapenrichtlijn (EU/2021/555) en de EU-verordening (nr. 258/2012) betreffende de in- en uitvoer van civiele vuurwapens. Beide teksten moeten dezelfde soorten vuurwapens, essentiële onderdelen en munitie reguleren. De huidige verordening 258/2012 regelt voornamelijk de uitvoer van vuurwapens voor civiel gebruik.

Het voorstel voor een Verordening
De aangepaste regels bevatten:

  • Duidelijke en gemeenschappelijke procedures voor de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik, hun essentiële onderdelen en munitie, en van alarm- en seinwapens. Fabrikanten, handelaars en gebruikers van vuurwapens worden vrijgesteld van een vergoeding voor het verkrijgen van een invoer- of uitvoervergunning;
  • Vereenvoudigde in- en uitvoerprocedures voor jagers, sportschutters en exposanten. Jagers met een Europese vuurwapenpas zullen geen voorafgaande invoer- of uitvoervergunning nodig hebben; 
  • Een nieuw elektronisch EU-systeem waarmee vuurwapenfabrikanten en -handelaars invoer- en uitvoervergunningen kunnen aanvragen, in plaats van de diverse nationale systemen die grotendeels met papier werken. De procedure zal sneller en eenvoudiger verlopen en het nieuwe systeem zal ook worden aangesloten op de één-loketomgeving van de EU voor de douane;
  • Strenge technische normen voor alarm- en seinwapens, die alleen losse patronen, traangas of irriterende stoffen kunnen afvuren. Dat zal ertoe bijdragen dat ze niet kunnen worden omgebouwd tot dodelijke vuurwapens. Alarm- of seinwapens die niet aan de normen voldoen, moeten als vuurwapens worden ingevoerd. De Commissie zal een lijst opstellen van alarm- en seinwapens die niet omgebouwd kunnen worden tot wapens die een lading, kogel of projectiel kunnen afvuren;
  • Strengere regels voor halffabricaten voor vuurwapens. Alleen erkende wapenhandelaars en -makelaars zullen halffabricaten kunnen invoeren, waardoor het gevaar van zelfgemaakte vuurwapens zonder markering of registratie (“spookvuurwapens”) wordt beperkt;
  • Een eindgebruikerscertificaat voor de gevaarlijkere vuurwapens. Daarin wordt bevestigd dat de koper de eindontvanger is en niet van plan is die aan iemand anders te overhandigen. Dit verkleint het risico dat vuurwapens tijdens of na uitvoer op de zwarte markt komen;    
  • Strenge controles op geweigerde in- of uitvoervergunningen. Nationale autoriteiten moeten controleren of iemand die een vergunning aanvraagt, die eerder in een andere lidstaat niet heeft gekregen. Als een persoon geen invoer- of uitvoervergunning krijgt, moet die informatie worden gedeeld met andere lidstaten. Daardoor kunnen particulieren niet in een andere EU-lidstaat gaan “shoppen” voor een vergunning.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert verslag over toepassing van de Vuurwapenrichtlijn (2 november 2021)