Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn over het recht op reparatie

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn over het recht op reparatie

Het voorstel moet gaan leiden tot besparingen voor de consument en ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de hoeveelheid afval te verminderen. Waar in de afgelopen decennia bij producten met gebreken nog vaak de voorkeur uitging naar vervanging in plaats van reparatie, beoogt het voorstel het voor consumenten gemakkelijker en kosteneffectiever maken om goederen te laten repareren. Ook krijgt de reparatiesector een boost en krijgen producenten en verkopers een aanzet om duurzamere bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Het gaat om het voorstel van de Europese Commissie van 22 maart 2023 voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen (COM (2023) 155 (EN). Tegelijkertijd bracht de Commissie een Q&A over het voorstel uit (zie voor meer informatie ook de website van de Commissie).

Nieuwe maatregelen voor reparatie en hergebruik
Het voorstel introduceert een nieuw “recht op reparatie” voor consumenten, zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode.

Binnen de wettelijke garantieperiode moeten verkopers volgens het voorstel reparatie aanbieden, behalve wanneer dit duurder is dan vervanging.

Buiten de wettelijke garantieperiode krijgen consumenten nieuwe rechten en instrumenten, waardoor “reparatie” een gemakkelijke en toegankelijke optie zal worden. Denk hierbij aan:

  • het recht voor consumenten om te eisen dat producenten overgaan tot reparatie van producten die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn, zoals wasmachines of televisies. Zo hebben consumenten altijd iemand tot wie ze zich kunnen wenden wanneer ze producten willen laten repareren, en worden producenten aangemoedigd om duurzamere bedrijfsmodellen te ontwikkelen;
  • de verplichting voor producenten om consumenten te informeren over de producten die door de producenten zelf moeten worden gerepareerd;
  • een online reparatieplatform om consumenten in contact te brengen met reparateurs en verkopers van gerepareerde goederen in hun buurt. Het platform zal zoekopdrachten op basis van locatie en kwaliteitsnormen mogelijk maken, zodat consumenten aantrekkelijke aanbiedingen kunnen vinden en reparateurs zichtbaarder worden;
  • een Europees reparatie-informatieformulier dat consumenten bij elke reparateur kunnen opvragen, waardoor de reparatievoorwaarden en -prijzen transparanter worden en het voor consumenten gemakkelijker wordt reparatieaanbiedingen te vergelijken;
  • er zal een Europese kwaliteitsnorm voor reparatiediensten worden ontwikkeld om consumenten te helpen reparateurs te vinden die kwaliteitsvol werk leveren. Deze “gemakkelijke reparatie”-norm zal openstaan voor alle reparateurs in de hele EU die zich ertoe willen verbinden minimumkwaliteitsnormen na te leven.

Het voorstel van de Commissie moet nog worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu- Circulaire economie