Europese Commissie doet voorstel voor nieuwe oplossing van de EU en het VK inzake het Windsor-kader over tariefcontingenten voor bepaalde agrovoedingsproducten

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor nieuwe oplossing van de EU en het VK inzake het Windsor-kader over tariefcontingenten voor bepaalde agrovoedingsproducten

De Europese Commissie heeft eind januari een voorstel goedgekeurd waarin een nieuwe gezamenlijke oplossing van de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) is opgenomen. Het gaat erom dat in verband met het eerder afgesproken Windsor-kader voor bepaalde agrolevensmiddelen uit derde landen door Noord-Ierse bedrijven gebruik kan worden gemaakt van tariefcontingenten van het VK.

De voorgestelde oplossing volgt op de publieke toezegging van februari 2023 om als EU en VK verder samen te werken aan een oplossing zodat Noord-Ierse bedrijven gebruik kunnen maken van TRQ's (tariefcontingenten) voor goederen uit de rest van de wereld. Beide partijen waren het er toen over eens dat elke oplossing gebaseerd moest zijn op beschikbaar bewijsmateriaal en beschikbare gegevens, rekening moest houden met de historische handelsstromen en de interne markt van de EU de nodige bescherming moest bieden.

Het voorstel van de Commissie van 30 januari 2024 voor een Raadsbesluit (COM(2024) 57) komt hieraan tegemoet. Het bestaat uit een voorstel tot wijziging van de afdeling "goederen die geen gevaar lopen" van het besluit nr. 1/2023 van het Gemengd Comité van de EU-UK terugtrekkingsovereenkomst tot vaststelling van de regelingen betreffende het Windsor-kader (uit maart 2023). Doel van het voorstel is om ervoor te zorgen dat Noord-Ierse bedrijven gebruik kunnen maken van de tariefcontingenten van het VK voor de invoer van diverse agrolevensmiddelen uit derde landen, zoals lamsvlees uit Nieuw-Zeeland. De in het voorstel geschetste oplossing is gebaseerd op de behoeften van Noord-Ierse bedrijven en waarborgt tegelijkertijd de bescherming van de interne markt van de EU.

Na diverse technische besprekingen met het Verenigd Koninkrijk dient de Commissie nu het voorstel in bij de Raad. Als de Raad het voorstel goedkeurt, zullen de EU en het VK het naar verwachting formeel eens worden over de in het voorstel geschetste oplossing tijdens de volgende vergadering van het Gemengd Comité van de intrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Brexit
ECER-dossier: Handelspolitiek