Europese Commissie doet voorstel voor verhoging heffingstarieven voor graaninvoer

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor verhoging heffingstarieven voor graaninvoer

De heffingen op de Russische invoer van granen worden ingesteld ter beperking van het toenemende risico voor markten en landbouwers in de EU. De Commissie blijft zich inzetten om de mondiale voedselzekerheid te beschermen, met name voor ontwikkelingslanden en zoekt het juiste evenwicht tussen het ondersteunen van de EU-economie en landbouwgemeenschappen. Tegelijkertijd wordt Oekraïne niet-aflatend gesteund.

De Europese Commissie deed op 22 maart 2024 een voorstel voor een verordening van de Raad (COM (2024) 148) om de heffingen te verhogen op de invoer in de EU van granen, oliehoudende zaden en afgeleide producten (“graanproducten”) uit Rusland en Belarus, met inbegrip van tarwe, mais en zonnebloemmeel. Ook werd een Q&A gepubliceerd. De voorgestelde heffingen zijn hoog genoeg om dergelijke invoer in de EU in de praktijk te onderdrukken, maar zouden geen gevolgen hebben voor de uitvoer naar derde landen.

Onderliggende doelstellingen zijn:

  • voorkomen van destabilisering van de EU-markt door omleiding van Russische graanproducten naar de EU-markt in de toekomst. De rol van Rusland als toonaangevende mondiale graanexporteur, in combinatie met zijn bereidheid om voedseluitvoer als geopolitiek instrument te gebruiken, heeft hoog risico aangetoond;
  • bestrijding van de Russische uitvoer van illegaal toegeëigend graan dat is geproduceerd op het grondgebied van Oekraïne. Een deel daarvan, dat opzettelijk verkeerd als “Russisch” was aangemerkt, is illegaal naar de EU-markt uitgevoerd. De voorgestelde heffingen moeten ervoor zorgen dat deze illegale uitvoermethode niet langer winstgevend is;
  • voorkomen dat Rusland inkomsten uit uitvoer naar de EU — zowel Russische als illegaal toegeëigende Oekraïense graanproducten — gebruikt voor de financiering van de oorlog tegen Oekraïne. Rusland voerde in 2023 voor zo'n 1,3 miljard euro aan dergelijke producten uit naar de EU. Deze EU-heffingen zullen dus een andere belangrijke bron van winst voor de Russische economie en oorlogsmachine afsnijden.

De verhoogde heffingen zouden ook gelden voor Belarus in het licht van de nauwe politieke en economische banden met Rusland. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de doorvoer van granen, oliehoudende zaden en afgeleide producten uit Rusland en Belarus naar derde landen.

Na bespreking van het voorstel door de Raad van de Europese Unie en goedkeuring zullen de heffingen onmiddellijk worden toegepast.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: handelsbetrekkingen EU- Oekraïne
Website Europese Commissie: Eu-sancties tegen Rusland
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-pagina: EU-ontwikkelingen Rusland-Oekraïne