Europese Commissie doet voorstel voor verlenging van het stelsel van algemene preferenties voor ontwikkelingslanden

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor verlenging van het stelsel van algemene preferenties voor ontwikkelingslanden

De Europese Commissie heeft het voorstel voor verlenging van het stelsel van algemene preferenties (SAP) gedaan om duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen.

De Commissie wil met het voorstel (COM (2023) 426) van 4 juli 2023 voor een EU-Verordening houdende toepassing van een schema van algemene preferenties (SAP) het SAP verlengen voor de periode 2024-2027, omdat de huidige SAP-verordening van de EU eind 2023 afloopt. De verlenging van het huidige schema is essentieel om SAP- en SAP+-begunstigden te kunnen blijven laten profiteren van tariefpreferenties. Eerder konden de Raad en het Europees Parlement geen overeenstemming bereiken over de voorstellen van de Commissie om de SAP-regels bij te werken.

Het SAP is een unilateraal handelsinstrument dat invoerrechten afschaft voor producten die in de EU worden ingevoerd uit kwetsbare ontwikkelingslanden, dat armoede-uitroeiing en duurzame ontwikkeling ondersteunt en de integratie van deze landen in de wereldeconomie bevordert.

Het heeft betrekking op bijna twee miljard mensen in 65 landen, waarvan sommige tot de armste ter wereld behoren. In 2022 bedroeg de totale invoer in de EU in het kader van het SAP 80 miljard euro; 44 procent van deze invoer was afkomstig uit de minst ontwikkelde landen die profiteren van de "alles behalve wapens"- (EBA, Everything But Arms) overeenkomst.

Meer informatie :

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Ontwikkelingssamenwerking
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-bericht: Voorstel van Commissie voor vernieuwd preferentiestelsel handel met ontwikkelingslanden richt zich op duurzame ontwikkeling (28 september 2021)