Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger presenteren een verslag over de implementatie van het EU-Genderactieplan (GAP III)

Contentverzamelaar

Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger presenteren een verslag over de implementatie van het EU-Genderactieplan (GAP III)

Drie jaar na de lancering van het EU-Genderactieplan voor de periode 2021-2025 (GAP III) hebben de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) een verslag gepresenteerd over de implementatie van het plan. In het verslag staan de belangrijkste resultaten en toezeggingen beschreven. Het doel van het actieplan is om te streven naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.

U kunt het verslag over de implementatie van het EU-Genderactieplan 2021-2025 (GAP III) hier raadplegen.

Het verslag vermeldt dat het percentage externe acties waarbij gendergelijkheid de belangrijkste of een belangrijkste doelstelling is, is gestegen van 64,71 procent in 2019 (voor de vaststelling van het GAP III) tot 72 procent in 2022. Volgens de opstellers van het verslag een stap in de richting van het streefcijfer van 85 procent in 2025. De EU-financiering met gendergelijkheid of empowerment van vrouwen als beleidsdoelstelling is van rond de 9 miljard euro in 2021 toegenomen tot 13 miljard euro in 2022.

In 2022 stond gendergelijkheid op de agenda bij politieke, veiligheids- en /of mensenrechtendialogen tussen de EU en ongeveer 100 partnerlanden. Bij 33 landen waren de dialogen uitsluitend gericht op gendergelijkheid. Daarnaast hebben EU-delegaties 131 nationale uitvoeringsplannen opgesteld om het genderactieplan aan de lokale context aan te passen, wat de Team Europa-aanpak van de EU en haar lidstaten versterkt.

Op mondiaal niveau hebben de EU en haar lidstaten samengewerkt met de Verenigde Naties en geijverd voor VN-resoluties om geweld tegen vrouwen te bestrijden, bij te dragen aan de Commissie voor de Status van de Vrouw, de politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen en meisjes te vergroten, de steun voor vrouwenrechtenorganisaties uit te breiden en aandacht te vragen voor genderperspectieven bij de besluitvorming over digitalisering en klimaat.

Meer informatie: