Europese Commissie en onderzoekswereld maken richtsnoeren over verantwoord gebruik kunstmatige intelligentie in onderzoek

Contentverzamelaar

Europese Commissie en onderzoekswereld maken richtsnoeren over verantwoord gebruik kunstmatige intelligentie in onderzoek

Met de richtsnoeren wordt de onderzoeksgemeenschap aangemoedigd om generatieve AI te gebruiken om de Europese wetenschap en wetenschappelijke toepassingen een stimulans te geven ten behoeve van de maatschappij. De richtsnoeren zijn ook bedoeld om de wetenschappelijke integriteit te handhaven en het vertrouwen van het publiek in de wetenschap te behouden in tijden van snelle technologische vooruitgang.

De Europese Commissie en de landen en belanghebbenden van de Europese Onderzoeksruimte hebben gezamenlijk een reeks richtsnoeren opgesteld om de Europese onderzoeksgemeenschap te ondersteunen bij een verantwoord gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie (AI). De Commissie bracht op 20 maart 2024 ook een factsheet uit over de richtsnoeren (zie ook websiteinformatie Commissie). Hoewel generatieve AI-tools (zie voor meer informatie ook deze websitepagina van de Commissie) snelheid en gemak bieden bij het produceren van tekst, afbeeldingen en code, moeten onderzoekers ook rekening houden met de beperkingen van de technologie, zoals mogelijk plagiaat, het onthullen van gevoelige informatie of inherente vooroordelen in de modellen.

Met de snelle verspreiding van het gebruik van deze technologie in alle domeinen - ook de wetenschap- beogen de richtsnoeren om kansen en uitdagingen aan te pakken, voortbouwend op de principes van onderzoeksintegriteit. Ze bieden onderzoekers, organisaties en financiers een leidraad voor een gezamenlijke aanpak in heel Europa. Generatieve AI is voortdurend in ontwikkeling. De richtsnoeren zullen dan ook regelmatig worden bijgewerkt met feedback van de wetenschappelijke gemeenschap en belanghebbenden.

De nieuwe Europese AI-verordening (zie ook dit ECER-bericht) introduceert ook speciale regels voor AI-modellen voor algemene doeleinden, waaronder grote generatieve AI-modellen. Deze nieuwe verplichtingen zorgen voor transparantie in de hele waardeketen en worden in praktijk gebracht door middel van gedragscodes. Het nieuwe AI-bureau zal een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de AI-wet, waaronder de regels voor AI-modellen voor algemene doeleinden.

Het AI-innovatiepakket, dat in januari 2024 werd gelanceerd (zie ook dit ECER-bericht), biedt financiƫle steun voor generatieve AI en omvat ook initiatieven om generatieve AI-specialisten aan te trekken, op te leiden en te behouden.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering