Europese Commissie presenteert maatregelenpakket ter ondersteuning start-ups en kmo bij betrouwbare artificiële intelligentie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert maatregelenpakket ter ondersteuning start-ups en kmo bij betrouwbare artificiële intelligentie

Het pakket brengt een breed scala aan maatregelen ter ondersteuning van start-ups en innovatie op het gebied van artificiële intelligentie (AI), waaronder een voorstel om start-ups en de bredere innovatiegemeenschap bevoorrechte toegang tot supercomputers te bieden.

De Europese Commissie heeft op 24 januari 2024 een maatregelenpakket gelanceerd om Europese start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen bij de ontwikkeling van betrouwbare artificiële intelligentie (AI) die de waarden en regels van de EU eerbiedigt. De aanname van het pakket volgt onder meer op het politieke akkoord uit december 2023 over de AI-verordening van de EU (zie dit ECER-bericht).

Het pakket bestaat uit:

 • Een wijziging van de zogenoemde EuroHPC-verordening (EU-Verordening 2021/1173) om AI-fabrieken op te zetten; een nieuwe pijler voor de activiteiten van de bij die verordening opgerichte EuroHPC-Gemeenschappelijke Onderneming voor supercomputers van de EU (zie website van de EuroHPC GO);
 • Een besluit om binnen de Commissie een AI-bureau op te richten , dat de ontwikkeling en coördinatie van het AI-beleid op Europees niveau zal waarborgen en toezicht zal houden op de uitvoering en handhaving van de toekomstige AI-verordening (COM(2021) 206) (zie dit ECER-bericht);
 • Een mededeling over start-ups en innovatie op het gebied van AI in de EU (COM(2024) 28) (EN) , waarin aanvullende kernactiviteiten worden uiteengezet, zoals:
  -f inanciële steun van de Commissie via Horizon Europa en het programma Digitaal Europa voor generatieve AI,
  -initiatieven om de generatieve AI-talentpool in de EU te versterken door middel van onderwijs en opleiding,
  -bevordering van publieke en private investeringen in start-ups en scale-ups op het gebied van AI, onder meer door middel van durfkapitaal of kapitaalsteun,
  -h
  et versnellen van de ontwikkeling en uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimten (zie ook het nieuwe werkdocument van de diensten van de Commissie over gemeenschappelijke Europese dataruimten ), en
  -het initiatief “GenAI4EU” , dat tot doel heeft de ontwikkeling van nieuwe gebruikscases en opkomende toepassingen in de 14 industriële ecosystemen van Europa en in de publieke sector te ondersteunen. Toepassingsgebieden zijn robotica, gezondheid, biotechnologie, productie, mobiliteit, klimaat en virtuele werelden.

De Commissie richt, samen met een aantal lidstaten, ook twee Europese consortia voor digitale infrastructuur (EDIC's) op:

 • De “Alliantie voor taaltechnologieën” (ALT-EDIC) heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese infrastructuur op het gebied van taaltechnologieën te ontwikkelen om het tekort aan Europese taalgegevens voor de training van AI-oplossingen aan te pakken en de taalkundige verscheidenheid en culturele rijkdom van Europa in stand te houden;
 • Het “CitiVERSE” EDIC zal geavanceerde AI-instrumenten toepassen om lokale digitale twinnings voor slimme gemeenschappen te ontwikkelen en te verbeteren, en zo steden helpen om processen, van verkeersbeheer tot afvalbeheer, te simuleren en optimaliseren.

Tegelijk nam de Commissie ook een mededeling (de zogenoemde AI@EC-mededeling) aan waarin zij haar eigen strategische benadering van het gebruik van artificiële intelligentie uiteenzet (zie dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering