Europese Commissie keurt een ontwerp MoU met het Verenigd Koninkrijk over financiële diensten goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt een ontwerp MoU met het Verenigd Koninkrijk over financiële diensten goed

Het ontwerp Memorandum of Understanding beoogt de betrekkingen tussen de EU en het VK en toekomstige betrokkenheid bij financiële diensten te baseren op een gemeenschappelijk engagement om de financiële stabiliteit, de marktintegriteit en de bescherming van consumenten en beleggers te vrijwaren.

Het ontwerp Memorandum of Understanding (MoU) gaat over vaststelling van een kader voor gestructureerde samenwerking op het gebied van financiële diensten met het Verenigd Koninkrijk (VK). Het is een vervolg op de gezamenlijke verklaring over samenwerking op het gebied van regelgeving voor financiële diensten tussen de Europese Unie en het VK die bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA), die eind 2020 vanwege de Brexit tussen de EU en het VK werd gesloten, hoort. De verklaring moet nu definitief politiek worden goedgekeurd door de Raad voordat zij door de Commissie namens de EU kan worden ondertekend.

Dankzij het Windsor-kader van februari 2023 (zie ook dit ECER-bericht) konden de EU en het Verenigd Koninkrijk een nieuw hoofdstuk openen in het EU-VK partnerschap dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en samenwerking.

Het MoU zal, zodra het door beide partijen is ondertekend, het administratieve kader scheppen voor vrijwillige samenwerking op het gebied van de regelgeving inzake financiële diensten tussen de EU en het VK, buiten de structuren van de TCA om. Het omvat de oprichting van een Gezamenlijk Financieel Regelgevend Forum EU-VK, dat zal dienen als platform om een gestructureerde dialoog over kwesties in verband met financiële diensten te vergemakkelijken, vergelijkbaar met wat de Commissie doet met jurisdicties van andere derde landen, zoals de Verenigde Staten.

Het MoU heeft geen betrekking op de toegang van in het VK gevestigde ondernemingen tot de interne markt - of de toegang van EU-ondernemingen tot de Britse markt - en loopt niet vooruit op de vaststelling van gelijkwaardigheidsbesluiten.

Gedurende het hele proces heeft de Europese Commissie nauw samengewerkt met het Europees Parlement en de Raad. Voor de EU heeft de tekst de rechtsvorm van een niet-bindend instrument van de Unie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Brexit
ECER-dossier: Externe betrekkingen