Europese Commissie keurt jaarverslag over de uitvoering van buitenlandse directe investeringen goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt jaarverslag over de uitvoering van buitenlandse directe investeringen goed

Uit het verslag blijkt onder meer dat de screening van buitenlandse investeringen en uitvoercontroles in de Europese Unie een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de Europese veiligheid en openbare orde, vooral in tijden van verhoogde geopolitieke spanningen.

Het gaat om het Derde jaarverslag van de Europese Commissie over de screening van buitenlandse directe investeringen (BDI; ook wel Foreign Direct Investments (FDI)) van 19 oktober 2023 zie ook  deze website  Europese Commissie).

Uit het verslag blijkt dat sinds EU-verordening inzake de screening van BDI (nr. 2019/452) in oktober 2020 volledig van toepassing is geworden (zie daarover ook  dit  ECER-bericht), het aantal EU-lidstaten met een screeningsmechanisme van 11 naar 21 is gestegen. Het samenwerkingsmechanisme dat door die verordening is ingesteld, vergemakkelijkt snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen lidstaten en de Commissie over BDI. Sinds de verordening van toepassing is, heeft de Commissie meer dan 1100 buitenlandse directe investeringen beoordeeld waarvan 423 in 2022.

Het Derde jaarverslag geeft aan dat het gebruik van het screeningsmechanisme in 2022 blijft toenemen. Belangrijke bevindingen zijn onder andere:

  • De door de lidstaten gemelde BDI-transacties zijn snel door de Europese Commissie beoordeeld, waarbij 87 procent van de meldingen binnen slechts 15 kalenderdagen werd beoordeeld;
  • Meer dan 90 procent van het totaal van 423 meldingen aan de Europese Commissie waren afkomstig uit zes lidstaten: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje;
  • De Europese Commissie heeft slechts in minder dan 3 procent van de gemelde transacties een advies uitgebracht. Deze worden alleen uitgebracht als de omstandigheden van een zaak daarom vragen naar aanleiding van bijvoorbeeld het risicoprofiel van de investeerder en het kritieke karakter van een doelonderneming;
  • De belangrijkste landen van herkomst van de uiteindelijke investeerders in zaken die zijn gemeld in 2022 waren de VS, het VK, China, Japan, de Kaaimaneilanden en Canada. De herkomst van de uiteindelijke investeerder blijft ongeveer stabiel, hoewel het aandeel van de VS, het VK en China in 2022 iets is afgenomen ten opzichte van 2021, terwijl het aandeel van Japanse investeerders is toegenomen;
  • De vier sectoren met het hoogste aantal transacties in 2022 waren Industrie, ICT, Vrije beroepen, Groot- en detailhandel. De belangrijkste sectoren die interessant zijn voor buitenlandse investeerders (Industrie, ICT, Vrije beroepen, Groot- en detailhandel, Financiële activiteiten, Transport) zijn enigszins veranderd, waarbij Industrie nu op de eerste plaats staat (in plaats van ICT in 2021) en Vrije beroepen op de derde plaats (voorheen was dit Financiële activiteiten).

In april 2022 heeft de Europese Commissie een Mededeling betreffende BDI uit Rusland en Wit-Rusland aangenomen, om ervoor te zorgen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan investeringen in kritieke EU-activa door entiteiten of personen die op de een of andere manier banden hebben met de Russische of Wit-Russische regering. Uit het verslag blijkt dat in 2022 Rusland goed was voor minder dan 1,4 procent van de aan de Europese Commissie gemelde BDI-transacties en Wit-Rusland voor 0,2 procent.

De in juli 2023 gepubliceerde Europese strategie voor economische veiligheid (zie ook dit ECER-bericht) benadrukt de noodzaak om een gedeeld begrip van risico’s voor de economische veiligheid van de EU op te bouwen en beter gebruik te maken van bestaande instrumenten. In dit kader is de Europese Commissie bezig met het afronden van een evaluatie van de EU-verordening inzake de screening van BDI, en heeft de Commissie aangekondigd dat zij een herziene regeling zal voorstellen voor het einde van 2023.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Toezicht op directe buitenlandse investeringen
ECER-bericht: Commissie keurt verslagen over de uitvoering van buitenlandse directe investeringen en over uitvoercontroles goed (6 september 2022)