Europese Commissie keurt maatregelen voor veilige integratie van luchttaxi's en andere innovatieve toepassingen van drones goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt maatregelen voor veilige integratie van luchttaxi's en andere innovatieve toepassingen van drones goed

Het doel van het pakket maatregelen is om het regelgevingslandschap in de lidstaten te uniformeren en te stroomlijnen en het toezicht en de operationele veiligheidsnormen te verbeteren.

De Europese Commissie keurde op 10 april 2024 het pakket maatregelen goed. De maatregelen zien op de aanpak van unieke uitdagingen op het gebied van veiligheid van nieuwe concepten en diensten voor luchtmobiliteit en moeten ervoor zorgen dat die activiteiten even veilig zijn als in de bemande luchtvaart.

Het pakket is gericht op twee opkomende gebieden in de luchtvaart: bemande luchtvaartuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen (vaak aangeduid als ‘bemande VTOL’ (vertical take-off and landing) of ‘bestuurde luchttaxi's’; kleine commerciële luchtvaartuigen die korte vluchten op aanvraag maken), en onbemande droneactiviteiten met een hoger risico (de zogenaamde 'specifieke categorie').

De maatregelen zullen bijvoorbeeld nieuwe EU-brede eisen en procedures voor luchtwaardigheidscertificering introduceren voor bemande en onbemande VTOL's, waarbij zowel de fysieke integriteit als de digitale veiligheidsrisico's worden aangepakt die van invloed kunnen zijn op hun veilige exploitatie.

Ze omvatten ook eisen voor pilotenvergunningen voor 'luchttaxi's', regels voor de integratie in het luchtruim (definitie van vliegroutes, start- en landingsregels enzovoort) en specifieke regels die deze luchtvaartuigen in staat stellen medische nooddiensten en reddingsoperaties uit te voeren.

Het pakket is een belangrijke actie in het kader van de EU-dronestrategie 2.0 , die in november 2022 werd goedgekeurd en tot doel heeft een slimme en duurzame onbemande luchtvaartsector in heel Europa te bevorderen (zie ook dit ECER-bericht). Het komt bovenop de ' U-ruimteverordening ' (EU (2021) 664) die in 2023 van toepassing werd.

De basis van het pakket is gelegen in regelgevingsvoorstellen van EASA (Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van de Europese Unie), zoals in augustus 2023 gepubliceerd via het EASA-advies nr. 03/2023 . Het pakket is het laatste wetgevende element dat nodig was voor de lancering van luchttaxi-diensten en is een aanvulling op andere bestaande wetgeving. Luchttaxi's zullen bovendien certificering van EASA nodig hebben voordat dergelijke diensten in Europa operationeel kunnen worden. EASA heeft inmiddels al een aantal certificeringsdossiers opgestart voor eVTOL's en drones.


De uitvoeringsregeling zal naar verwachting binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.


Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht DG Mobiliteit en Transport
Joint Research Centre EU : Drones
ECER-dossier : Onderzoek en technologie
ECER-dossier : Vervoer
ECER-bericht :  Europese Commissie brengt mededeling uit over het bestrijden van de dreiging van drones (25 oktober 2023)