Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor de aankoop van grond voor natuurbehoud goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor de aankoop van grond voor natuurbehoud goed

De Europese Commissie heeft een Nederlandse steunregeling ter waarde van 276 miljoen euro goedgekeurd. De steunregeling heeft tot doel om een netwerk van natuurgebieden tot stand te brengen en deze ook te verbinden met nabijgelegen landbouwgronden.

Wat houdt de Nederlandse steunregeling in?

De regeling vervangt een bestaande regeling voor de ondersteuning van grondaankoop voor natuurbehoud ( SA.31243 ). Die regeling werd in juli 2011 door de Commissie goedgekeurd. In het kader van de nieuwe regeling zal steun worden verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies om marktdeelnemers die duurzame natuur beheren, te compenseren voor het verrichten van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB), namelijk de aankoop van gronden met het oog op de omvorming ervan tot natuurgebieden. De regeling vergoedt tot 100 procent van de waardevermindering van de grond die het gevolg is van de omvorming tot natuurgebied, berekend op basis van een onafhankelijk rapport. De regeling loopt tot en met 31 december 2027.

Doel van de regeling is een netwerk van natuurgebieden tot stand te brengen en deze ook te verbinden met nabijgelegen landbouwgronden. Bovendien zal de regeling bijdragen aan de totstandbrenging van natuurgebieden die de instandhouding en de bescherming van de biodiversiteit en de leefbaarheid in Nederland zullen garanderen.

Toetsing Commissie

De Commissie heeft de regeling getoetst aan de EU-regels inzake staatssteun, en met name aan artikel 106, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag , alsmede aan de regels inzake compensatie voor de openbare dienst, in het kader van de DAEB-kaderregeling . De Commissie heeft vastgesteld dat de compensatie beperkt is in de tijd, aangezien de regeling loopt tot en met 31 december 2027. Verder is de compensatie beperkt tot de kosten van de openbare-dienstverleningstaak waarmee de natuurbeheerders zijn belast.

Meer informatie: