Europese Commissie keurt Werkprogramma Creatief Europa 2021 goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Werkprogramma Creatief Europa 2021 goed

De Commissie heeft met de goedkeuring van het Werkprogramma Creatief Europa 2021 nieuwe maatregelen genomen om de culturele en creatieve sectoren in Europa en elders te ondersteunen. In 2021 zal vanuit het Programma Creatief Europa een budget van ongeveer 300 miljoen euro worden toegewezen om professionals en kunstenaars uit alle culturele sectoren te helpen interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken om nieuwe mogelijkheden te verkennen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Nu het nieuwe programma is goedgekeurd kunnen de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma Creatief Europa worden gedaan. Deze oproepen staan open voor alle organisaties die in de betrokken culturele en creatieve sectoren actief zijn. De totale begroting van het programma bedraagt 2,4 miljard euro gespreid over zeven jaar (2021-2027). Het programma beoogt ook om het concurrentievermogen van de culturele sectoren te versterken en tegelijkertijd de inspanningen om groener, digitaler en inclusiever te worden te ondersteunen. Vanwege de COVID-19-pandemie gaat bijzondere aandacht uit naar het versterken van de veerkracht en het herstel van de culturele en creatieve sectoren.

Achtergrond
In 2014 werd via het EU-programma Creatief Europa de steun van de EU aan de culturele en creatieve sectoren al gebundeld in een afzonderlijk financieringsprogramma. Het programma bestaat sindsdien uit drie onderdelen: het onderdeel Cultuur (alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de sector nieuwsmedia), het onderdeel Media (de audiovisuele en de filmsector) en het grensoverschrijdende onderdeel (sectoroverschrijdende samenwerking).

Aan het programma Creatief Europa 2014-2020 namen ongeveer 41 landen deel. Er werden meer dan 13.000 subsidies verleend. Het programma heeft 647 culturele samenwerkingsprojecten tussen 3.760 organisaties uit heel Europa, opleidingen voor meer dan 16.000 professionals, de productie en/of distributie van ruim 5.000 films, de activiteiten van 1.144 bioscopen en de vertaling van 3.500 boeken in heel Europa medegefinancierd.

Het Programma 2021-2027
Het programma Creatief Europa stelt een aantal gemeenschappelijke doelstellingen voor de culturele en creatieve sectoren vast. De nadruk wordt gelegd op transnationale creaties, de wereldwijde verspreiding en promotie van Europese werken, innovatie in alle sectoren en een vlottere toegang tot financiering dankzij hogere EU-medefinancieringspercentages. Voor alle gefinancierde maatregelen en projecten is naleving van het beginsel van gendergelijkheid en de milieuverbintenissen van de EU bij het ontwerp en de uitvoering van activiteiten vereist.

Het subprogramma Media ondersteunt de ontwikkeling en de distributie van internationaal aantrekkelijke films en audiovisuele werken in Europa en elders. Dit programma ondersteunt talent en beheert maatregelen die zijn gericht op meer mediawijsheid, pluralisme en vrijheid. Ook zal het programma de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa blijven bevorderen.

Het programma Creatief Europa 2021-2027 en het nu goedgekeurde werkprogramma 2021 voorzien onder meer in:

  • een steunregeling voor de vertaling van literaire werken en de ontwikkeling van publicatiepartnerschappen;
  • EU-prijzen op het gebied van literatuur, muziek, architectuur en cultureel erfgoed, evenals de initiatieven “Culturele Hoofdsteden van Europa” en “Europees erfgoedlabel”;
  • een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken op alle mogelijke platforms en over grenzen heen;
  • een lab voor creatieve innovatie om innovatieve methoden voor het creëren, verspreiden en promoten van inhoud in verschillende sectoren te bevorderen;
  • de promotie van mediawijsheid, pluralisme en vrijheid als Europese waarden.

Meer informatie: