Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunregeling voor ondernemingen die worden geraakt door corona goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunregeling voor ondernemingen die worden geraakt door corona goed

De Europese Commissie heeft een gewijzigde Nederlandse steunregeling ter waarde van in totaal 3 miljard euro goedgekeurd. De steunregeling wordt ingezet om bedrijven te ondersteunen die zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Volgens de Commissie zijn de wijzigingen in de Nederlandse steunregeling in overeenstemming met de Tijdelijke kaderregeling staatssteun.

De Commissie oordeelde dat de wijzigingen die zijn aangebracht op de betreffende bestaande Nederlandse steunmaatregel in lijn zijn met de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (zie het ECER-bericht hierover). Deze Tijdelijke kaderregeling staatssteun werd in maart 2020 uitgebracht in de vorm van een Mededeling van de Commissie ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
 
De eerste goedkeuringsmaatregel van de Commissie over de betreffende Nederlandse steunmaatregel dateert van 26 juni 2020 (beschikking
SA.57712 ) en de wijzigingen die hierop volgden dateren van 20 november 2020 (beschikking SA.59535 ) en 9 februari 2021 (beschikking SA.60166 ).

Nederland heeft een kennisgeving gedaan van verdere wijzigingen in één van de maatregelen die in de eerdere steunregeling was opgenomen, namelijk de steunmaatregel die zich oorspronkelijk richtte op het MKB (Small and Medium-sized Entreprises (SME’s) en waarbij steun kan worden verleend aan MKB ondernemingen die minstens 30% van hun omzet in de periode tussen januari en maart 2021 verloren, vergeleken bij dezelfde periode in 2019.

De goedgekeurde wijziging houdt in dat i) de maatregel wordt uitgebreid naar grote ondernemingen en ii) het totale gemoeide steunbedrag bij de steunmaatregel met circa 2 miljard euro wordt opgehoogd (ten opzichte van het oorspronkelijke budget van rond de 970 miljoen euro).
Meer in het bijzonder zullen begunstigden financiële steun kunnen ontvangen variërend tussen een minimum van 1500 euro tot een maximum van 600.000 euro voor grote ondernemingen en 550.000 euro voor SME’s. Ook voorziet de gewijzigde maatregel in het verlenen van aanvullende steun voor ondernemingen die actief zijn in de non-food retail, de reisbranche en de landbouwsector.

De Commissie heeft aangegeven dat de gewijzigde steunmaatregel in lijn is met de Tijdelijke kaderregeling staatssteun. Belangrijk daarbij is dat i) de steun niet hoger is dan 225.000 euro per onderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, 270.000 euro per onderneming die actief is in de visserij en landbouwsector en 1,8 miljoen euro per onderneming die actief is in andere sectoren waarin de Tijdelijke kaderregeling staatssteun voorziet; en ii) dat de steun wordt verleend voor 31 december 2021.

Ook heeft de Commissie geoordeeld dat de maatregelen noodzakelijk en geschikt zijn en proportioneel om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat tegen te gaan. Bovendien zijn de wijzigingen volgens de Commissie in lijn met artikel 107, lid 3, sub b van het EU-werkingsverdrag (verenigbare staatssteun) en met de voorwaarden uit de Tijdelijke kaderregeling staatssteun. Op basis hiervan heeft de Commissie de Nederlandse steunmaatregel goedgekeurd onder de Europese staatssteunregels.

De niet vertrouwelijke versie van de beschikking van de Europese Commissie waarbij de nu goedgekeurde wijziging van de Nederlandse steunmaatregel aan de orde is komt binnenkort beschikbaar onder zaaknummer SA.62241 in het Staatssteunregister  op de Mededingingswebsite van de Commissie. 

Meer informatie over de Tijdelijke kaderregeling staatssteun en andere acties van de Commissie om de economische impact van de covid-19-uitbraak te bestrijden is hier te vinden.

Meer informatie: