Europese Commissie neemt Mededeling over Europese gezondheidsunie aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt Mededeling over Europese gezondheidsunie aan

De Mededeling legt de nadruk op de vooruitgang die de afgelopen vier jaar op het gebied van het gezondheidsbeleid van de EU is geboekt ten behoeve van de burgers in de EU en de rest van de wereld.

Op 22 mei 2024 nam de Europese Commissie de mededeling over de Europese gezondheidsunie (COM(2024) 206) aan.

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond wat de EU kan bereiken met solidariteit, samenwerking en doortastend optreden. Door de EU-strategie voor vaccins hadden alle EU-burgers tegelijkertijd en onder dezelfde voorwaarden toegang tot COVID-19-vaccins. Dankzij het digitale EU-COVID-certificaat kon het economische en sociale leven onder veilige omstandigheden worden hervat. Via het SURE-instrument kregen 31 miljoen werknemers steun om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen.

Tijdens de pandemie ontstond de behoefte om een Europese gezondheidsunie op te richten. De in november 2020 gepresenteerde visie voor de gezondheidsunie moet ervoor zorgen dat de lidstaten beter voorbereid zijn om toekomstige gezondheidscrises samen aan te pakken. Moderne en innovatieve beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid voor alle burgers in de EU moeten worden bevorderd. Via financiering uit het EU4Health-programma kunnen de doelstellingen van de Europese gezondheidsunie worden omgezet in resultaten.

Naast andere maatregelen die nog in uitvoering zijn, heeft de Europese gezondheidsunie volgens de mededeling tot nu toe het volgende bereikt:

  • Strengere gezondheidsbeveiligingsmaatregelen voor een betere respons op toekomstige crises – zie ook dit factsheet over een sterkere gezondheidunie en dit factsheet over HERA
  • Gelijke en tijdige toegang tot betaalbare geneesmiddelen voor alle burgers
  • Een wereldwijd toonaangevend kankerbestrijdingsplan – zie ook dit factsheet
  • Baanbrekende initiatieven om de gezondheidszorg te digitaliseren – zie ook dit factsheet
  • Alomvattende actie voor een betere geestelijke gezondheid – zie ook dit factsheet
  • Regels om de patiëntveiligheid te verbeteren en de geneesmiddelenvoorziening veilig te stellen – zie ook dit factsheet
  • Een één gezondheid”-benadering om grote gezondheidsrisico's aan te pakken – zie ook dit factsheet

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid