Europese Commissie neemt regels voor gezamenlijke klinische beoordelingen aan voor snellere toegang tot geneesmiddelen

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt regels voor gezamenlijke klinische beoordelingen aan voor snellere toegang tot geneesmiddelen

De zogenoemde HTA-verordening voorziet in een nieuwe, innovatieve aanpak om de deskundigheid uit de hele EU te benutten en te bundelen bij de beoordeling van de doeltreffendheid van nieuwe geneesmiddelen in vergelijking met geneesmiddelen die al in gebruik zijn, en ondersteunt tegelijkertijd de gezondheidszorgstelsels om met behulp van de nieuwste technologie├źn hoogwaardige zorg in de EU te verlenen.

Op 23 mei 2024 keurde de Europese Commissie de nieuwe regels voor de gezamenlijke klinische beoordelingen van geneesmiddelen op EU-niveau goed. Die regels moeten bijdragen aan een snellere toegang tot geneesmiddelen voor pati├źnten in de EU. In de regels zijn de termijnen en stappen voor de uitvoering van gezamenlijke klinische beoordelingen door de EU vastgelegd. Ze voorzien in beoordelingsrapporten die in een vroeg stadium na de registratie van een geneesmiddel wetenschappelijk bewijs zullen leveren aan de autoriteiten van de lidstaten. Dit zal hen helpen beslissingen te nemen over het gebruik ervan in het nationale gezondheidszorgsysteem, door de waarde ervan te beoordelen op basis van degelijk bewijsmateriaal, en zo effectievere, tijdige beslissingen te nemen bij het op de markt brengen van geneesmiddelen.

De regels zijn aangenomen in het kader van de verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie ( Health Technology Assessment; HTA-verordening (EU 2021/2282)). De op 23 mei aangenomen regels zijn de eerste van zes besluiten die in 2024 worden goedgekeurd in het kader van de HTA-verordening. Gezamenlijke klinische beoordelingen beginnen vanaf januari 2025 voor geneesmiddelen met nieuwe werkzame stoffen voor de behandeling van kanker en voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.

Meer informatie over HTA is hier op de website van de Commissie beschikbaar.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid