Europese Commissie positief over gewijzigd Nederlands Herstel en veerkrachtplan

Contentverzamelaar

Europese Commissie positief over gewijzigd Nederlands Herstel en veerkrachtplan

De wijzigingen in het Nederlandse plan zien op een hervorming van het oorspronkelijk door Nederland ingediende plan en op een opschaling van een eerder aangekondigde investering in het kader van het REPowerEU plan van de EU.

Het positieve oordeel van de Europese Commissie van 29 september 2023 over het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van Nederland raakt onder meer het nieuwe hoofdstuk in het plan over Nederlandse maatregelen in het kader van REPowerEU (zie ook de Q&A over REPowerEU). Het plan is inmiddels goed voor 5,4 miljard euro aan subsidies en bevat 22 hervormingen en 28 investeringen. Het hoofdstuk bevat een nieuwe hervorming en de opschaling van één investering in het kader van REPowerEU met het doel om vóór 2030 af te stappen van Russische fossiele brandstoffen vanwege de illegale inval van Rusland in Oekraïne.

Ook stelt Nederland in het gewijzigde plan voor om negen maatregelen uit het oorspronkelijke plan te wijzigen (bijvoorbeeld een andere meeteenheid bij streefcijfers voor emissievrije vrachtschepen) en één nieuwe investering in het plan op te nemen (inzake de om- en bijscholing van mensen met een WW-uitkering).

Nederland wijzigt het oorspronkelijke plan vanwege de gestegen kosten als gevolg van de hoge energieprijzen, de hogere rentestand, personeelstekorten, de technologische vooruitgang en betere alternatieve maatregelen waarmee dezelfde doelen kunnen worden bereikt.

Voor de financiering van de hogere ambitie van het plan heeft Nederland gevraagd om het aandeel in de Brexit-adjustment-reserve, conform de REPowerEU-verordening, deels over te hevelen naar het plan. Het gaat om een bedrag van 280 miljoen euro.

Nu de Europese Commissie een positief oordeel heeft geveld over het gewijzigde plan heeft de Raad in principe vier weken de tijd om in te stemmen met het oordeel van de Commissie. Daarna kan Nederland zijn eerste betalingsaanvraag in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit indienen. Zie voor meer informatie over die faciliteit ook de EU-RRF-Verordening, de website van de Commissie en de Q&A.   

Extra impuls voor de groene transitie in Nederland   
Het gewijzigde plan legt meer nadruk op de groene transitie: 55 procent van de beschikbare middelen (tegen 48 procent in het oorspronkelijke plan) gaat naar klimaatmaatregelen.

De hervorming en de opgeschaalde investering van het REPowerEU-hoofdstuk helpen met de uitrol van hernieuwbare energie en de vermindering van de vraag naar energie mee bij het halen van de EU-klimaatstreefcijfers voor 2030 en doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050.

De hervorming bevordert de investeringen in het elektriciteitsnet die nodig zijn om de overbelasting van het net tegen te gaan. De uitbreiding van het elektriciteitsnet wordt vergemakkelijkt en vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie versneld.  

De opgeschaalde investering betreft de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing). Bedrijven en huishoudens kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen, waarna de vraag naar energie dankzij deze maatregelen met gemiddeld 30 procent zou moeten afnemen.  

Het plan handhaaft de steun voor de ontwikkeling van innovatieve groene technologieën als groene waterstof en voor de aansluiting van hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld offshore windmolenparken op het energienet. Het blijft steun verlenen voor duurzaam vervoer, zoals de verdere ontwikkeling van de emissievrije binnenvaart. Ook op andere gebieden dan de groene transitie, zoals de digitale agenda en sociale veerkracht, blijft het ambitieniveau van het oorspronkelijke plan ongewijzigd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie  
Rijksoverheid: Het Nederlands herstel- en veerkrachtplan
ECER-dossier: Begroting
ECER-bericht: Europese Commissie beoordeelt het Nederlandse herstel-en veerkrachtplan positief (12 september 2022)