Europese Commissie presenteert een strategie voor een beter internet voor kinderen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een strategie voor een beter internet voor kinderen

De Mededeling van de Commissie met de strategie beoogt om digitale diensten die geschikt zijn voor bepaalde leeftijden te verbeteren en ervoor te zorgen dat elk kind online beschermd en gerespecteerd wordt en mondiger wordt. De nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen is gericht op toegankelijke, aan hun leeftijd aangepaste en informatieve online-inhoud en -diensten die in hun belang zijn.

Het betreft de Mededeling (COM (2022) 212) van 11 mei 2022 over een nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) (zie ook website Commissie). Tegelijk met de mededeling bracht de Commissie een vragen en antwoorden overzicht en een factsheet (EN) over de strategie uit.

Achtergrond
De strategie bouwt voort op de in 2012 aangenomen Europese strategie voor een beter internet voor kinderen. Deze laatste is van invloed geweest op het nationale beleid in de hele EU en wordt ook internationaal erkend met bijvoorbeeld acties ter bestrijding van nepnieuws, cyberpesten en schadelijke en illegale inhoud die elk jaar duizenden scholen bereiken en miljoenen kinderen, ouders en leerkrachten.

In maart 2021 nam de Commissie haar allereerste algemene EU-strategie voor de rechten van het kind aan, waarin wordt opgeroepen tot een actualisering van de strategie uit 2012.

Daartoe hebben meer dan 750 kinderen en jongeren hun gedachten en standpunten over onlineveiligheid, -inhoud en -vaardigheden gedeeld tijdens ongeveer 70 raadplegingssessies die in het voorjaar van 2021 in heel Europa werden georganiseerd. Ook werden enquêtes en andere raadplegingen georganiseerd onder ouders, leerkrachten, onderzoekers en nationale deskundigen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen en jongeren onlinerisico's, zoals schadelijke inhoud, cyberpesten of desinformatie, vaak goed begrijpen, en ook weten welke mogelijkheden het internet biedt. Zij willen ook hun stem laten horen. Echter, veel kinderen en jongeren in Europa, in het bijzonder die in kwetsbare situaties, zijn nog steeds niet volledig thuis in de digitale wereld. Oorzaken hiervan zijn onder meer armoede, gebrek aan connectiviteit, gebrek aan geschikte apparatuur en gebrek aan digitale vaardigheden of vertrouwen.

De afgelopen tien jaar zijn de digitale technologie en de manier waarop kinderen deze gebruiken drastisch veranderd. De meeste kinderen gebruiken hun smartphone dagelijks, en tevens vanaf steeds jongere leeftijd. Moderne apparaten bieden veel voordelen, maar er zijn ook risico's aan verbonden, zoals desinformatie, cyberpesten of schadelijke en illegale inhoud, waartegen kinderen moeten worden beschermd.

De nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen is de digitale tak van de bredere EU-strategie voor de rechten van het kind (Mededeling van de Commissie uit 2021) en weerspiegelt het digitale beginsel (zie ook dit ECER-bericht) dat kinderen en jongeren online moeten worden beschermd en mondiger moeten worden. Ook heeft de strategie een relatie met het tevens op 11 mei 2022 gepresenteerde voorstel  van de Europese Commissie over het tegengaan van seksueel misbruik van kinderen op internet (zie ECER-bericht). Tot slot volgt de strategie op het recente voorlopige politieke akkoord over de wet inzake digitale diensten (zie ECER-bericht), dat nieuwe waarborgen voor de bescherming van minderjarigen bevat en onlineplatforms verbiedt minderjarigen gerichte reclame te tonen.

Deze kwesties kregen ook een prominente plaats op de Conferentie over de toekomst van Europa, waar betere bescherming van minderjarigen online werd bepleit, hetgeen ook is opgenomen in een voorstel in het eindverslag van de Conferentie (zie ECER-bericht).

Beginselen en pijlers van de strategie  
De nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen en jongeren zet een visie voor een digitaal decennium voor kinderen en jongeren uiteen, op basis van drie pijlers:

  1. Veilige digitale ervaringen die kinderen beschermen tegen schadelijke en illegale online-inhoud, -gedrag en -risico's en die hun welzijn verbeteren door middel van een veilige, aan hun leeftijd aangepaste digitale omgeving.
  1. Digitale empowerment zodat kinderen de nodige vaardigheden en competenties verwerven om geïnformeerde keuzes te maken en zich veilig en verantwoord te uiten in de onlineomgeving.
  1. Actieve participatie, respect voor kinderen door hun inspraak te geven in de digitale omgeving, met meer door kinderen gestuurde activiteiten met het oog op innovatieve en creatieve veilige digitale ervaringen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering