Europese Commissie presenteert nieuw groeiplan voor de landen op de Westelijke Balkan

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert nieuw groeiplan voor de landen op de Westelijke Balkan

Het nieuwe groeiplan heeft tot doel de regio al vóór EU-toetreding te laten profiteren van de voordelen van het EU-lidmaatschap, de economische groei te stimuleren en de broodnodige sociaaleconomische convergentie te versnellen. Het doel is om de landen op de Westelijke Balkan in staat te stellen hun hervormingen en investeringen op te voeren. Daarom is voor de periode 2024-2027 een nieuwe hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan van 6 miljard euro voorgesteld. Betalingen uit de faciliteit vinden pas plaats nadat de overeengekomen hervormingen zijn doorgevoerd.

De Europese Commissie is er sterk van overtuigd dat uitbreiding een belangrijk beleid van de Europese Unie is, en in het bijzonder dat een volwaardig EU-lidmaatschap voor de Westelijke Balkan in het eigen politieke, economische en veiligheidsbelang van de EU is. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne illustreert volgens de Commissie eens te meer de noodzaak van een vastberaden geostrategische investering in een stabiel, sterk en verenigd Europa. De oorlog heeft namelijk een aanzienlijke impact gehad op de landen op de Westelijke Balkan. De noodzaak om de landen op de Westelijke Balkan dichter bij de EU te brengen en hun toetredingsproces te versnellen, op basis van EU-gerelateerde hervormingen in de landen, is volgens de Commissie nog nooit zo duidelijk geweest als nu.

In deze context presenteerde de Europese Commissie op 8 november 2023 een nieuw groeiplan voor de Westelijke Balkan. Het nieuwe groeiplan is gebaseerd op vier pijlers:

  1. verbetering van de economische integratie met de interne markt van de EU, mits de Westelijke Balkanlanden zich aanpassen aan de regels van de EU-interne markt en de relevante sectoren en gebieden tegelijkertijd openstellen voor al hun buurlanden, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regionale markt;
  2. bevordering van de economische integratie binnen de Westelijke Balkan door middel van de gemeenschappelijke regionale markt, op basis van EU-regels en -normen;
  3. versnelling van de fundamentele hervormingen;
  4. meer financiële bijstand ter ondersteuning van de hervormingen door middel van een hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan. Het gaat om een nieuw instrument ter waarde van 6 miljoen euro bestaande uit 2 miljard euro aan giften en 4 miljard euro aan concessionele leningen.

Als onderdeel van het groeiplan zal elke partner in de Westelijke Balkan worden verzocht een hervormingsagenda op te stellen op basis van bestaande aanbevelingen, onder meer uit het jaarlijkse uitbreidingspakket en de economische hervormingsprogramma's van de landen. Deze hervormingsagenda zal door de Commissie worden geraadpleegd, beoordeeld en goedgekeurd.

Meer informatie: