Europese Commissie presenteert richtsnoeren voor de toepassing van het energie-efficiëntie eerst-beginsel

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert richtsnoeren voor de toepassing van het energie-efficiëntie eerst-beginsel

Het energie-efficiëntie eerst-beginsel houdt in dat bij energieplanning en in besluiten over energiebeleid- en investeringen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alternatieve, kostenefficiënte energiemaatregelen. De richtsnoeren van de Europese Commissie bevatten diverse verduidelijkingen en praktische oplossingen om het energie-efficiëntie eerst-beginsel werkbaarder te maken.

Richtsnoeren

In de Europese Green Deal is opgenomen dat energie-efficiëntie prioriteit moet krijgen en dat het één van de belangrijkste oplossingen is voor alle sectoren om klimaatneutraliteit te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Het energie-efficiëntie eerst-beginsel houdt in dat bij energieplanning en in besluiten over energiebeleid- en investeringen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alternatieve, kostenefficiënte energiemaatregelen (artikel 2, punt 18 van verordening 2018/1999). De energie-efficiëntierichtlijn draagt bij tot de toepassing van het beginsel, maar bevat geen specifieke vereisten over de manier waarop dat moet gebeuren.

Het energie-efficiëntie eerst-beginsel is van toepassing op besluiten op het gebied van planning, beleid en investeringen die van invloed zijn op het energieverbruik en de energievoorziening. Het beginsel is relevant door diverse besluiten, in verschillende sectoren, die worden genomen door beleidsmakers, regulators, openbare en particuliere ondernemingen of investeerders.

De richtsnoeren van de Europese Commissie bevatten diverse verduidelijkingen en aanbevelingen voor praktische oplossingen om het energie-efficiëntie eerst-beginsel werkbaarder te maken. De Commissie benadrukt dat gerichtere handboeken op nationaal, lokaal en sectoraal niveau de richtsnoeren zouden kunnen aanvullen.

De Europese Commissie heeft de richtsnoeren opgenomen in aanbeveling 2021/1749. In de bijlage bij die aanbeveling vindt u de richtsnoeren.

Meer informatie: