Europese Commissie presenteert tienpuntenplan in het kader van de situatie op Lampedusa

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert tienpuntenplan in het kader van de situatie op Lampedusa

Gezien de toenemende druk langs verschillende migratieroutes heeft voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie met het oog op de situatie op Lampedusa een tienpuntenplan met een reeks onmiddellijke maatregelen voorgesteld. De maatregelen moeten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de grondrechten en internationale verplichtingen.

Het plan bevat de volgende tien punten:

1.Versterking van de steun aan Italië door het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) en de Europese grens- en kustwacht (Frontex) om het grote aantal migranten te beheren en te zorgen voor de registratie van aankomsten, het nemen van vingerafdrukken, debriefing en doorverwijzing naar de bevoegde autoriteiten.

2.De overbrenging van mensen uit Lampedusa ondersteunen, ook naar andere lidstaten met behulp van het mechanisme van vrijwillige solidariteit en met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen en vrouwen.

3.Meer mensen laten terugkeren door de belangrijkste landen van herkomst van de nieuwkomers (namelijk Guinee, Ivoorkust, Senegal en Burkina Faso) opnieuw gezamenlijk te benaderen ter verbetering van de samenwerking en om overname te vergemakkelijken. Ook wordt de steun van Frontex opgevoerd zodat de terugkeer snel kan plaatsvinden.

4.De preventie van vertrek ondersteunen door het opzetten van operationele partnerschappen tegen smokkel met landen van herkomst en doorreis. Dit omvat de mogelijkheid van een werkafspraak tussen Tunesië en Frontex, en een coördinatietaakgroep binnen Europol die zich richt op de bestrijding van smokkel langs de route naar Tunesië en verder naar Lampedusa.

5.De grensbewaking op zee en vanuit de lucht opvoeren, onder meer via Frontex, en de mogelijkheden onderzoeken om de marinemissies in het Middellandse Zeegebied uit te breiden. Ook wordt de levering van uitrusting versneld en de opleiding voor de Tunesische kustwacht en andere rechtshandhavingsinstanties uitgebreid.

6.Maatregelen nemen om het gebruik van niet-zeewaardige vaartuigen te beperken en actie ondernemen tegen de bevoorradingsketens en logistiek van smokkelaars. Ook wordt ervoor gezorgd dat in beslag genomen (rubber)boten onbruikbaar worden gemaakt.

7.Meer steun van de EUAA voor de toepassing van snelle grensprocedures en versnelde procedures, waaronder het gebruik van het concept "veilig land van herkomst", afwijzing van aanvragen als kennelijk ongegrond, uitvaardiging van inreisverboden en registratie in het Schengeninformatiesysteem (SIS).

8.Meer bewustmakings- en communicatiecampagnes om de oversteek van de Middellandse Zee te ontmoedigen en tegelijkertijd alternatieven zoals humanitaire toelating en legale trajecten blijven aanbieden.

9.De samenwerking met de UNHCR (UN High Commissioner for Refugees) en de IOM (International Organization for Migration) intensiveren met het oog op een alomvattende route gebaseerde aanpak om de bescherming langs de route te waarborgen en de vrijwillige terugkeer vanuit de landen van doorreis te bevorderen.

10.Tenuitvoerlegging van het MoU (Memorandum of Understanding) tussen de EU en Tunesië en prioritering van acties met onmiddellijk effect om de huidige situatie aan te pakken en de contractering van nieuwe projecten in het kader van het MoU te versnellen.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie (EN)
ECER-dossier: Asiel en immigratie
ECER-bericht: Europese Unie en Tunesië sluiten samenwerkings- overeenkomst over handel, energie en migratie (21 juli 2023)