Europese Commissie presenteert verslagen over successen op de Europese interne markt en digitalisering bij post- en pakketdiensten

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslagen over successen op de Europese interne markt en digitalisering bij post- en pakketdiensten

De twee verslagen tonen hoe de bestaande Europese regelgeving op het gebied van post- en pakketdiensten de modernisering en openstelling van de Europese postdiensten succesvol heeft begeleid en ervoor heeft gezorgd dat alle EU-burgers toegang hebben tot essentiƫle brief- en pakketdiensten. Ook heeft die regelgeving geleid tot meer transparantie over de tarieven van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

De twee verslagen van de Europese Commissie beoordelen de situatie en de ontwikkelingen op de geliberaliseerde Europese interne markt voor post- en grensoverschrijdende bezorging binnen het huidige rechtskader, dat bestaat uit de EU-postdienstenrichtlijn van 1997 en de EU-verordening inzake grensoverschrijdende pakketbezorging van 2018.

Ook blijkt uit de verslagen hoe de digitalisering de interne markt voor de post- en pakketsector heeft veranderd, hoe nieuwe kansen en uitdagingen voor postexploitanten zijn gecreƫerd en hoe de behoeften en verwachtingen van de consument zijn veranderd.

Conclusies over postdienstenrichtlijn en de EU-verordening pakketbezorging

Met de postdienstenrichtlijn is een gemeenschappelijk regelgevingskader voor Europese postdiensten vastgesteld met minimumvereisten voor een meer geharmoniseerde universele dienstverplichting. Daarbij wordt op nationaal niveau nog wel enige flexibiliteit toegestaan. Uit het verslag over de postdienstenrichtlijn blijkt dat de richtlijn heeft bijgedragen tot een betaalbare universele dienst in de Europese Unie. Ook blijkt dat tal van lidstaten de kenmerken en reikwijdte van hun universele dienstverplichting hebben moeten inperken. Dit was meestal als gevolg van de stijgende kosten van dergelijke diensten, in combinatie met veranderende behoeften van gebruikers en exploitanten van postdiensten. Zie voor meer informatie over de postdienstenrichtlijn ook deze webpagina van de Europese Commissie (EN).

Het verslag over de toepassing van de verordening inzake grensoverschrijdende pakketbezorging toont dat deze tot meer transparantie over de tarieven heeft geleid. Dit is met name te danken aan de rapportageverplichtingen voor exploitanten en het webtransparantie-instrument van de Commissie voor de tarieven van pakketpost. Wat het regulerend toezicht betreft, blijkt uit het verslag dat er nog steeds geen convergentie is in de wijze waarop de nationale autoriteiten de tarieven analyseren. Het verslag wijst er in dit kader op dat slechts sporadisch vervolgmaatregelen tegen onredelijk hoge tarieven door de nationale autoriteiten worden genomen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-bericht: Commissie bekritiseert Nederlands uitstel liberalisering postmarkt (15 januari 2009)