Europese Commissie publiceert analytische verslagen over het vermogen van Oekraïne, Moldavië en Georgië om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap na te komen

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert analytische verslagen over het vermogen van Oekraïne, Moldavië en Georgië om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap na te komen

De analytische verslagen bieden een momentopname van de situatie met betrekking tot het vermogen van de drie landen om aan de verplichtingen van het EU-lidmaatschap te voldoen. De verslagen bieden een leidraad voor de werkzaamheden die in het kader van de verschillende hoofdstukken van het EU-acquis moeten worden verricht.

Op 2 februari 2023 heeft de Europese Commissie haar analytische verslagen gepubliceerd over het vermogen van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië om aan de verplichtingen van het EU-lidmaatschap te voldoen. De verslagen bevatten een gedetailleerde analyse van de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing aan het EU-acquis (het geheel van gemeenschappelijke rechten en verplichtingen van de EU).

De verslagen vormen een aanvulling op de adviezen over de verzoeken van de drie landen om toetreding tot de EU, die de Europese Commissie in juni 2022 heeft aangenomen (zie het ECER-bericht over de adviezen). De Europese Raad heeft de drie landen een Europees perspectief geboden en Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lidstaat verleend, overeenkomstig de adviezen waarin een aantal prioriteiten worden gespecificeerd die in dit verband moeten worden aangepakt.                 

In de verslagen heeft de Commissie de mate van aanpassing aan het EU-acquis beoordeeld op basis van de antwoorden op de vragenlijsten van de drie landen, alsmede relevante informatie die is verkregen in het kader van de intensieve dialogen die gedurende vele jaren zijn gevoerd in het kader van de associatieovereenkomsten. Alle drie de landen werden beoordeeld op basis van dezelfde criteria en hun eigen verdiensten.

Volgende stappen

De analytische verslagen bieden een momentopname van de situatie met betrekking tot het vermogen van de drie landen om aan de verplichtingen van het EU-lidmaatschap te voldoen. De verslagen bieden een waardevolle leidraad voor de werkzaamheden die in het kader van de verschillende hoofdstukken van het acquis moeten worden verricht.

De Europese Commissie zal Oekraïne, Moldavië en Georgië in dit verband begeleiding en steun blijven bieden om de drie landen te helpen zich verder aan te passen aan de EU-normen die het gehele EU-acquis bestrijken.

De Commissie zal in het kader van het volgende ‘uitbreidingspakket’, dat in het najaar moet verschijnen, verslag uitbrengen over de vooruitgang die de drie landen hebben geboekt bij de aanpak van de in de adviezen genoemde hervormingsprioriteiten. In deze verslagen zal rekening worden gehouden met de beleidsontwikkelingen sinds juni 2022 en zullen beleidsaanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de hervormingen die in de volgende periode moeten worden aangepakt.

Meer informatie: