Europese Commissie publiceert gezamenlijk met OESO opgesteld kader over financiële geletterdheid van jongeren

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert gezamenlijk met OESO opgesteld kader over financiële geletterdheid van jongeren

Het kader moet de financiële geletterdheid van jongeren verbeteren zodat ze voldoende bagage hebben om in het heden en de toekomst doordachte beslissingen te nemen over hun eigen geldzaken.

Het gaat om het op 27 september 2023 gepubliceerde, door de Europese Commissie, gezamenlijk met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling/International Network on Financial Education (OESO/INFE) opgestelde, EU-/OESO-kader financiële vaardigheden voor kinderen en jongeren.

Doel van dit kader is om bij lidstaten en praktijkmensen tot een gedeeld begrip te komen over welke essentiële financiële vaardigheden kinderen en jongeren nodig hebben. Met dat uitgangspunt kan het kader stakeholders uit de publieke, private en non-profitsector ondersteuning bieden om beleid, programma's en lesmateriaal voor financiële geletterdheid te ontwikkelen.

De Commissie en de OESO zullen hierna vooral aanmoediging en ondersteuning bieden om dit kader ingang te laten vinden bij nationale autoriteiten, praktijkmensen en andere stakeholders. Of het kader ook echt een rol kan gaan spelen, hangt af van de vraag of de diverse stakeholders in de lidstaten tot een gedeeld begrip van financiële geletterdheid kunnen komen en of zij bereid zijn om van het kader gebruik te maken en actief bij te dragen aan het versterken van de impact van beleidsmaatregelen en initiatieven op het gebied van financiële geletterdheid.

De Europese Commissie en de OESO hebben dit kader ontwikkeld als onderdeel van het Actieplan kapitaalmarktenunie 2020 (Actie 7: “Burgers mondiger maken dankzij financiële geletterdheid”) en van het OESO/INFE-werkprogramma. In januari 2022 werd al een vergelijkbaar kader voor volwassen gepubliceerd.

Het niveau van de financiële geletterdheid in de EU moet beter. Dat bleek ook uit de recente Eurobarometer-enquête van 2023 over financiële geletterdheid. Die bevestigde dat het algemene niveau van financiële geletterdheid in de EU erg laag blijft. Ook bleken jongeren doorgaans minder financiële kennis te hebben en in geldzaken minder voorzichtig te zijn dan volwassenen. Volgens de Flash Eurobarometer-enquête over financiële retailproducten van oktober 2022 voelen jongeren zich ook onzekerder dan oudere generaties bij het beheer van hun geldzaken. Tegelijk worden jongeren sterker aangetrokken door risicovollere financiële instrumenten, zoals crypto-activa. Ook hebben ze meer vertrouwen in sociale media als informatiebron en voelen ze zich minder onwennig bij financiële transacties via internet of apps. Dit zou kunnen betekenen dat initiatieven om de financiële geletterdheid van jongeren te verbeteren, veel effect kunnen hebben.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Kapitaal (vrij verkeer)
ECER-bericht: Europese Commissie en OESO publiceren kader over financiële geletterdheid voor volwassenen (18 januari 2022)